Testery izolacji, uziemienia i Bezpieczeństwa Elektrycznego - Specjalistyczne Testery, Przyrządy i Systemy Pomiarowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Testery izolacji, uziemienia i Bezpieczeństwa Elektrycznego

TESTERY > TESTERY BEZPIECZENSTWA ELEKTR. > Associated Research > Testery Izolacji HIPOT

Testery wytrzymałości wysokonapięciowej izolacji HYPOT III (Associated Research) są przeznaczone do sprawdzania wyrobów elektrycznych na lini produkcyjnej.


Tester wytrzymałości izolacjiUWAGA: Na miejsce seri 37xx wchodzi nowa seria 38xx


MODELE: KATALOG TESTERÓW

3780 - Tester wytrzymałości izolacji 5kVac, 100mA
3705 - Tester wytrzyma
łości izolacji HIPOT III, Umax = 5kV AC
3765 - Tester wytrzyma
łości izolacji HIPOT III, Umax = 5kV AC, 6kV DC
3770 - Tester wytrzyma
łości izolacji HIPOT III, Umax = 5kV AC, 6kV DC, plus tester IR


Podstawowe cechy:

  • Interfejs RS-232, Zdalne sterowanie, PLC

  • Funkcja Smart GFI, służąca do szybkiego ( ok. 0.1ms) wyłączania wysokiego napięcia w przypadku wykrycia sytuacji zagrożenia

  • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepowołaneHypot III Insulation tester

  • Wbudowana procedura weryfikacyjna VERI - CHECK

  • Informacja dla użytkownika o zbliżającym się końcu okresu ważności kalibracji CAL - ALERT

  • Detekcja częściowego uszkodzenia izolacji ARC - DETECTION, obróbka DSP

  • Test Ciągłości połączenia - dla sprawdzenia prawidłowości połączeń, możliwość regulacji

  • Ekran graficzny LCD, Pamięci nastaw i kroków procedury testowej

  • Współpraca z innymi testerami Associated Research - Testy Uziemienia

  • Generowanie napięć testowych o częstotliwości 50 i 60Hz (przy zasilaniu tylko 50Hz), do testowania produktów na eksport. Niezależność od wahań napięcia zasilania.


Broszura Techniczna testerów serii HYPOT III

Instrukcja Obsługi Hypot III

PROGRAM DEMO do sterowania testerami serii 37XX

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego