Automatyczne i ręczne tworzenie programów testowych - Specjalistyczne Testery, Przyrządy i Systemy Pomiarowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Automatyczne i ręczne tworzenie programów testowych

Tester wiązek kablowychOPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA TESTÓW MK TEST SYSTEMS

Do sterowania testerami okablowania służy program AutoMeg. Rozwiązania zastosowane przez MK-TEST pozwalają na wielokrotne  skrócenia czasu potrzbnego na rzygotowanie procedury testowej. W porównaniu do innych rozwiązań wymagających typowo ok. 4 tygodni na opracowanie programu testu, systemy MK-TEST (w tym APG) pozwalają skrócić potrzebny czas do 1 - 2 dni na przygotowanie pełnej procedury testów. Procedura tworzenia i wykonywania testów (w uproszczeniu) poniżej:
1. TWORZENIE PROGRAMU TESTOWEGO
Program testowy może być tworzony ręcznie albo automatycznie. Automatyczna generacja programu testowego APG jest wielokrotnie szybsza niż ręczne zaprogramowanie testów.
 
Przebieg procesu przygotowania testów jest przedstawiony na grafice obok.

Tester sam sprawdza (określa) konfigurację połączeń we "wzorcowej" wizace kablowej, co jeszcze bardziej przyspiesza proces przygotowania programu.

Program może być opracowywany w formie arkusza kalkulacyjnego, importowany, eksportowany do testera. Wspierane są BAZY DANYCH, formaty stosowane w przemyśle.
2. PODŁĄCZENIE TESTERA
3. URUCHOMIENIE TESTU
W czasie testu widoczne jest zobrazowanie graficzne testowanych gałęzi połączeń.

Wyświetlanie dodatkowej grafiki lub zdjęć z komentarzami dla operatora ułatwia prowadzenie testów i zmniejsza prawdopodobieństwo błędu.

W oknie uruchomienia testu dostępne są także polecenia EDYCJI i TWORZENIA nowych programów.
4. RAPORTY I ANALIZA WYNIKÓW
Po wykonaniu procedury testowej wiązki kablowej, oprogramowanie dostarcza odpowiednich raportów, zawierających także bardzo szczegółowe analizy wyników testu.

Raporty mogą być dopasowywane w zakresie informacji graficznych i informacjoi dotyczących sposobu przeprowadzenia testów, natomiast nie podlegają edycji w zakresie jakościowych i ilosciowych wyników testu, dzięki czemu zachowana jest obiektywność testu.
5. AUTOMATYCZNA DIAGNOSTYKA
Oprogramowanie AUTOMEG nie tylko generuje raporty z testów i pomiarów (!), ale dostarcza także szereg informacji diagnostycznych, w tym:
  • analiza zwarć i mylnych połączeń
  • określenie miejsc uszkodzeń (Odległość do Uszkodzenia)
  • diagnostykę błędów wytrzymałości izolacji
  • graficzną reprezentację lokalizacji uszkodzeń
  • wiele innych

WSZYSTKIE FUNKCJE SĄ DOSTARCZANE W STANDARDOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego