Webinaria dla osób wykonujących testy bezpieczeństwa elektrycznego - Specjalistyczne Testery, Przyrządy i Systemy Pomiarowe

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Webinaria dla osób wykonujących testy bezpieczeństwa elektrycznego

SEMINARIA Internetowe: TESTY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
Firma Associated Research (USA) organizuje regularne seminaria internetowe (1 x / miesiąc) poświęcone zagadnieniom testowania, bezpieczeństwa operatora, audytom, automatyzacji testów, poprawności wykonywania, weryfikacji stanowiska testowego, interpretacji wyników, wykorzystywania oprogramowania i wielu innym. REJESTRACJA UDZIAŁU

Uczestnictwo w tych bezpłatnych seminariach pozwala na zdobycie, pogłębienie i weryfikację wiedzy potrzebnej do właściwego wykonywania testów. Po zakończonych seminariach dostępne są materiały prezentowane przez specjalistów AR. Poniżej załączamy linki do wybranych materiałów, WIĘCEJ
AUDYT Stanowiska Testowego
Porady praktyczne dotyczące:
organizacji stanowiska,
kwalifikacji instalatora i operatora,
zabezpieczenia stanowiska
zabezpieczenia operatora
...
AUTOMATYZACJA TESTÓW
Zagadnienia własciwego wykorzystania oprogramowania do zwiększenia wydajności wykonywania testów,
rejestracji wyników w bazach danych
zwiększenia dokładności testów
automatycznego programowania parametrów niektórych testów

TOUCH CURRENT TESTING 101
LEAKAGE CURRENT
Podstawowe zagadnienia dot. testowania prądu dotyku:
Niebezpieczeństwo porażenia
Co to jest prąd upływu / dotyku
Rodzaje prądów upływu / dotyku
Jak jest mierzony prąd upływu / dotyku
...
TOUCH CURRENT TESTING 102
LEAKAGE CURRENT
Rozszerzone zagadnienia dot. testowania prądu dotyku:
Prądy dotyku na podłączeniach pacjenta
Prądy upływu zasilania
Schematy układu pomiarowego, Obwody pomiarowe MD
IEC60601-1, standard, dyskusja praktycznego wykonywania testów
przykłady wideo
...
Wyjaśnienie zasad wykonywania testów wysokonapięciowych:
Które elementy podlegają testowi
Wymagania
Rodzaje testów
przebicie dielektryczne
prądy upływu
Testy wykonywane AC i DC
Omówienie wyników i interpretacja
Schematy pomiarowe
GROUND BOND and CONTINUITY TESTING
Omówienie metod testu, konfiguracji połączeń itd:
Uziemienie, rodzaje
Normy i rodzaje testu przewodu uziemienia GROUND BOND
Normy i rodzaje testu ciągłości uziemienia CONTINUITY
Wyniki - interpretacja
porównanie metod testowych
...
BEZPIECZNE STANOWISKO TESTOWE
Właściwa organizacja i wyposażenie bezpiecznej stacji testów:
Bezpieczeństwo elektryczne, potrzeba wykonywania testów
Porażenie elektryczne, oddziaływanie na organizm człowieka
10 zasad potrzebnych wykwalifikowanemu operatorowi
Stacje testów z zabezpieczeniami aktywnymi i biernymi
Dodatkowe środki zabezpieczające
Informacje szkoleniowe
...
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego