Nowe limity natężenia pola w zakr. 2-300GHz - Testery, Przyrządy Pomiarowe, Zasilacze AC i DC, Komory

Przejdź do treści

Nowe limity natężenia pola w zakr. 2-300GHz

EMC i BHP > Mierniki Pola EM
5G - Nowe normy natężenia pola

Nowe normy dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego dla czestotliwości 2-300GHz:
Natężenie pola: 61V/m
Gęstość mocy: 10W/m2

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002448

Poprzednie normy to odpowiednio 7 (10) V/m i 0.1W/m2.

Jak widac nastąpił 100 krotny wzrost dopuszczalnego poziomu gęstości mocy promieniowania radiowego, jakie mogą być efekty związane z dużym wzrostem dopuszczalnych poziomów natężenia pola:

1. Większość cywilnych urządzeń elektronicznych używanych w Polsce posiada certyfikację prawidłowego działania w polach do 10V/m, czyli w przypadku znalezienia się w polu o wielkorotnie wyższej wartości - ich działanie może być zaburzone.

Jeżeli dotyczy to prostych urządzeń typu zestaw audio - wtedy w przypadku narażenia na silne pole elektromagnetyczne dźwięk zestawu audio będzie zaburzony. Jednak gdy pomyślimy o innych urządzeniach jak np. licznikach energii lub kasach ważących w sklepach to zaburzenie działania takich urządzeń może być różny np. zmiana wskazań.

Urządzenia samochodowe są certyfikowane typowo dla natężenia pola 30V/m, nowe normy to 61V/m czyli więcej. Jeżeli elektronika w samochodzie zostanie narażona na promieniowanie radiowe o wartości większej niż wartość dla której została zaprojektowana - efektem może być samoczynne otwieranie się np. okien lub bagażnika, albo odchylenia w pracy układu hamulcowego ?

2. Gęstość mocy 10W/m to spora wartość z biologicznego punktu widzenia. Powierzchnia ciała ludzkiego to ok. 2m2, czyli teoretycznie w przypadku przebywania w silnym, aczkolwiek nadal dopuszczalnym polu promieniowania elektromagnetycznego nasza skóra i inne organy np. oczy mogą być "ogrzewane"  mocą 20W, co nie wydaje się wartością "bardzo dużą" z technicznego punktu widzenia, ale efekty długotrwałego nagrzewania mikrofalowego mogą się ujawnić po jakimś czasie, zwłaszcza w organach najbardziej wrażliwych. Można zażartować, że natura metodą ewolucji dostosuje człowieka do przebywania w silnych polach radiowych (choć niekoniecznie jest to śmieszny żart). Pola o częstotliwościach jak 5G oddziałowują głównie na powierzchnię tkanek biologicznych - nie wnikają głęboko, nie przenikają bez silnego oddziaływania na ciało człowieka, tak jak promieniowanie radiowe dla niższych częstotliwości radiowych. Efektem narażenia na częstotliwości mikrofalowe jest grzanie (podobnie jak w kuchence mikrofalowej). Długotrwałe grzanie wrażliwych tkanek i organów - nie może być obojętne dla zdrowia.

Dla zobrazowania wartości natężenia pola, które będą występować w niewielkich odległościach od źródeł promieniowania radiowego podaję następujący przykład:
Ładowarka telefonu komórkowego to 5V, 1A (2A), czyli moc 5-10W. Gdyby zastosować antenę odbiorczą o odpowiedniej kierunkowości (zysk, apertura) wtedy na wyjściu tej anteny można otrzymać moc wystarczającą do ładowania (szybkiego) telefonu komórkowego.
Np. antena paraboliczna o średnicy ok. >=1m (dla 3500MHz) umieszczona w polu o gęstości mocy 10W/m2 może (teoretycznie) dostarczyć moc wystarczającą do ładowania 1-2 telefonów komórkowych jednocześnie.

Trudno sobie wyobrazić, że długotrwałe przebywanie organizmów biologicznych w tak silnych polach nie będzie powodowało skutków zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę p. 1, 2 warto pamiętać o ostrożności gdy ilość urządzeń radiowych - zwłaszcza 5G - wzrośnie znacząco i warto dla własnego bezpieczeństwa stosować zasady znane (?) użytkownikom urządzeń komórkowych: np. nie kłaść na noc telefonu 5G w pobliżu głowy, nie przebywać zbyt długo / zbyt blisko routerów, stacji bazowych itp. Można sobie wyobrazić, że operatorzy sieci łączności będą korzystać z nowych norm dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego stosując mniej nadajników - ale za to o większej mocy itp. przez co natęzenie pola w bezpośredniej bliskości tych urządzeń lub w miejscach gdzie promieniowanie może odbijać się od ścian (np. centra handlowe) i może osiągać miejscowo spore wartości - niekoniecznie obojętne dla "niezmutowanych" organizmów.

Ze względu na różnice w poprzednio stosowanych limitach natężenia pola EM w stosunku do nowych wartości można przypuścić, że część sprzętu elektronicznego będącego w użyciu i skonstruowanegow oparciu o poprzednie normy może działać inaczej w miejscach gdzie zostaną zainstalowane nowe stacje radiowe wykorzystujące nowe limity natężenia pola EM. Warto mieć na uwadze różne aspekty nowych limitów natężenia pola elektromagnetycznego.

Dla firm: Osobiste Ekspozymetry WAVEMON - dokładne, 3-osiowe mierniki pola do 40 i do 60GHz.

Wróć do spisu treści