Przebywanie w polu EM, miernik natężenia pola, pole 5G - Testery, Mierniki, Zasilacze, EMC, Stan. Edukacyjne

HIK-CONSULTING logo

Testery, Pomiary, Zasilacze, EMC, Komory, Mierniki Pola EM, Zestawy Edukacyjne

Przejdź do treści

Przebywanie w polu EM, miernik natężenia pola, pole 5G

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W SILNYCH POLACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH - niskie częstotliwości, wysokie częstotliwości


Wavecontrol LF-400
Przebywanie w silnych polach elektromagnetycznych wiąże się z dużym zagrożeniem zdrowotnym. Pola elektromagnetyczne  o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach oddziałują głównie na tkanki skórne, oczy (działanie powierzchniowe), natomiast pola o niskich częstotliwościach oddziałują na cały organizm, zakłócając sygnały biegnące wzdłuż włókien nerwowych - włókna nerwowe to w uproszczeniu przewody elektryczne. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne indukuje napięcia na końcach włókien.
Jeżeli narażenie jest chwilowe problem jest mniejszy, jeżeli narażenie jest długotrwałe wtedy może nastąpić trwałe rozregulowanie działania tkanek i organizmu. Stosunkowo mało znany jest fakt niebezpieczeństwa wynikającego z długotrwałego przebywania w pobliżu silnych źródeł pola o niewielkiej częstotliwości - nie bez powodu transformatorów tzw. "budynkowych" nie wolno umieszczać w pobliżu lokali mieszkalnych, wewnątrz budynków.

Dla pracowników energetyki, kolejnictwa, przemysłu, spawaczy... został opracowany dozymetr - miernik osobisty WAVEMON LF-400. Wbudowane anteny 3-osiowe są jednakowo czułe niezależnie od położenia przyrządu w stosunku do źródła pola em. Dopuszczalne poziomy / czasy narażeń są wprowadzone do pamięci procesora WAVEMON LF-400. Przyrząd jest noszony np. w kieszeni, na pasku itp. Gdy pole otaczające przyrząd zbliża się do wartości niebezpiecznych następuje alarmowanie użytkownika. Wartość natężenia pola jest cały czas monitorowana i rejestrowana w pamięci - razem ze współrzędnymi geograficznymi. Zawartość pamięci można skopiować do PC, gdzie aplikacja pokazuje dane, wykresy czasowe, mapę narażeń i stopień narażenia pracownika wyposażonego w ekspozymetr osobisty WAVEMON.

DZIAŁANIE:
Gdy pracownik zaczyna być alarmowany o poziomie pola elektromagnetycznego: zbyt wysokim lub zbliżającym się do wartości granicznych, może sam ocenić jak dużo czaso potrzeba na dokończenie zadania lub po prostu oddalić się od źródła pola na bezpieczną odległość - tak aby przyrząd WAVEMON przestał alarmować.

Warto pamiętać, że wartość natężenia pola elektromagnetycznego jest proporcjonalna do kwadratu odległości, co po przetłumaczeniu brzmi:

Jeżeli jesteś w odległości 1m od źródła pola, to odsunięcie się na odległość 2m spowoduje
4 - krotny spadek wartości natężenia pola elektromagnetycznego.     

Ta informacja może pomóc zachować zdrowie !

WAVEMON LF-400    Miernik natężenia pola SMP2 (Wavecontrol)       Konfiguracja i zastosowanie miernika natężenia pola (wideo)

Wróć do spisu treści