Wyposażenie do badań kompatybilności EMC - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
Zasoby WWW:
Przejdź do treści

Wyposażenie do badań kompatybilności EMC

EMC * ODBIORNIKI EMC * ANALIZATORY WIDMA * KOMORY GTEM * WZMACNIACZE * ANTENY * NAMIOTY
Stacje monitorujące  / Mierniki natężenia pola z głowicami izotropowymi
Stosowane do pomiarów bezpieczeństwa pracy (BHP), wskaźniki osobiste, mierniki, stacje monitorujące, i tam gdzie istnieje narażenie na niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie elektromagnetyczne:
telefonii GSM  *  transformatorów  *  spawarek  *  zgrzewarek  *  nadajników  *  instalacji elektroenergetycznych i linii przesyłowych  *  trakcji torowej...
0 Hz do 40GHz, pełna zgodność z wymogami BHP i Dyrektywami Unijnymi: EN 50519 (grzanie indukcyjne), IEC/EN 62822-1, IEC/EN 62822-2 i IEC/EN 62822-3 (zgrzewanie), IEC 62233 (urz. domowe), IEC 62493 (oświetlenie), EN 50527, EUROPEAN DIRECTIVE 2013/35/EU.
KOMORY POMIAROWE GTEM  
Służą do badania kompatybilności elektromagnetycznej w szerokim zakresie częstotliwości, typowo DC do 20GHz. Komory GTEM są wykorzystywane dla testów:       
  • odporności na promieniowanie
  • emisyjności zakłóceń
Komory GTEM umożliwiają wykonywanie badań zgodnie z normami.
Szerokopasmowe Wzmacniacze mocy do badań kompatybilności elektromagnetycznej
                            
Namioty Ekranujące
Namioty ekranowane w.cz. stosowane do ochrony danych, pomiarów EMC, badania odporności na silne pola - rewerberacyjne.
Miniaturowe namioty: wykonywanie badań EMC na etapach konstruowania urządzeń elektronicznych.
Różne wykonania od miniaturwych (obok) do większych pozwalających na umieszczenie wewnątrz dużych obiektów. Elastyczne namioty są stosowane m.in. jako komory ekranowane i rewerberacyjne pozwalające na uzyskiwanie dużych natężeń pola przy niewielkiej mocy wzmacniaczy.
Przenośny analizator widma o dużej dynamice pomiarów BK2658A  
Miniaturowy analizator widma z pełnym zakresem funkcji i możliwością wpisania współczynników antenwych dla dokładnych pomiarów natężenia pola / zakłóceń w terenie.  Zakres częstotliwości 50kHz - 8.5GHz
Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym: >4h


Sondy Pola bliskiego 10GHz, Generatory EMC
Sondy są przeznaczone do badania zakłóceń bezpośrednio w miejscu powstawania: na wyprowadzeniach układów scalonych, płytkach PCB, złączach We/Wy... Po podłączeniu do analizatora widma sprawdzamy częstotliwości na których występuje najwięcej zakłóceń w wyrobie końcowym.  Pasmo do 10GHz, Poziomo (E) lub pionowo (H) umieszczona cewka o średnicy 1.7mm przekazuje sygnał do odbiornika lub analizatora widma.  Więcej
ABSORBERY  (EMC)
Wysokiej jakości absorbery ferrytowe pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie ok. 30 - 1000MHz.  Więcej
Absorbery piankowe pracujące w paśmie 800MHz - 40GHz, Więcej
Dostępne są także absorbery pasmowe, o niewielkiej grubości, pracujące w węższych pasmach częstotliwości...
Odbiorniki EMC
Do pomiarów zakłóceń w paśmie 9kHz do 300, 3000MHz zgodnie z CISPR25. W komplecie oprogramowanie do automatyczych i ręcznych pomiarów, oraz diagnostyki konstrukcji elektronicznych. Oprogramowanie współpracuje z akcesoriami: anteny, wzmacniacze, układy sprzęgające, LISN. Pomiary mogą być wykonywane w komorach ekranowanych, bezodbiciowych, GTEM lub OATS. Wiecej
Przyrządy do badań EMC, Komory GTEM, Komory Ekranowane, Anteny pomiarowe, LISN - Układy Sztucznych Sieci, Sondy Pola Bliskiego LANGER EMV, Miernik Natężenia Pola EM SMP2, Ekspozymetr EM WAVEMON
Absorbery
Akcesoria
Analizatory widma
Anteny
.
Zestawy do badania odporności na zakócenia
Komory, namioty, ekrany
Mierniki pola EM
Odbiorniki pomiarowe EMC
.
Zestawy Edukacyjne -Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
Sondy pola bliskiego
Wzmacniacze mocy
Generatory
Wróć do spisu treści