Ważne informacje dotyczące gwarancji i rękojmi - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
Zasoby WWW:
Przejdź do treści

Ważne informacje dotyczące gwarancji i rękojmi

Istotne informacje o GWARANCJI oraz RĘKOJMI na testery i przyrządy pomiarowe


1. Wszystkie nowe testery i przyrządy pomiarowe zakupione w Polsce za pośrednictwem HIK-CONSULTING są objęte rękojmią
Bezpłatne naprawy są wykonywane w przypadkach zasadnych zgłoszeń. W przypadku niezasadnego zgłoszenia np. w przypadku uszkodzenia wynikłego z winy Użytkownika lub wysłania sprawnego urządzenia koszty diagnostyki ponosi Klient.
Przed wysłaniem sprzętu do naprawy potrzebne jest uzyskanie Autoryzacji naprawy ze strony Sprzedawcy, wysłanie urządzenia do naprawy bez uzyskania Autoryzacji naprawy zostanie uznane za bezzasadne. Sprzęt wraz z akcesoriami, który jest wysyłany do naprawy powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub równoważne.

2. Testery zakupione u bezpośrednio Producenta są objęte gwarancją Producenta
Naprawy są bezpłatne w okresie gwarancyjnym i mogą być wykonywane w siedzibie Producenta

3. Możliwość przeniesienia gwarancji
Po zakupie nowego urządzenie u Producenta lub z innych źródeł istnieje ograniczona czasowo możliwość przeniesienia gwarancji na teren Polski. W tym celu po zakupie należy bezzwłocznie zgłosić do HIK-CONSULTING informacje o chęci przeniesienia gwarancji.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- typ przyrządu
- numer seryjny
- datę zakupu
- dane użytkownika w Polsce

Po skutecznym i potwierdzonym przeniesieniu gwarancji Użytkownik przyrządów nabywa uprawnienia do bezpłatnej diagnostyki, napraw i sprawdzania sprzętu w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem konieczności pokrycia przez Użytkownika kosztów transportu i importu części zamiennych potrzebnych do naprawy w okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym Użytkownik nie ponosi kosztów części zamiennych potrzebnych.
Koszt diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 400,- PLN netto. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt diagnostyki nie jest naliczany.

4. Możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej

Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej na urządzenia nowe lub używane, niezależnie od miejsca zakupu.

Wróć do spisu treści