HIK-CONSULTING logo

Testery, Pomiary, Zasilacze, EMC, Komory, Mierniki EMF, Stanowiska Edukacyjne

Przejdź do treści

HUNTRON Lokalizatory uszkodzen elementów elektronicznych

POMIARY, MIERNIKI > Diagnostyka Elektroniki > Naprawa Plytek PCB
Portale Społecznościowe HUNTRON

Naprawa  *  Prototypowanie  *  Diagnostyka   *   Serwisy cywilne i wojskowe (NATO)


HUNTRON TRACKERS (USA)

LOKALIZATORY USZKODZEŃ na PCB - DIAGNOSTYKAInformacja: Systemy Diagnostyczne HUNTRON (pdf)                                   

   Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: HIK-CONSULTINGTestery HUNTRON Trackers to uznany, międzynarodowy standard przyrządów do testów płytek PCB. Testy w trybie ręcznym dla 1, 2 przewodów, automatyczne porównanie sygnatur dla większych układów scalonych i złącz (podłączenie wieloprzewodowe), a także w trybie AUTOMATYCZNYM z wykorzystaniem skanerów  serii ACCESS PROBER, skanujących szybko całe płytki drukowane.

Wyspecjalizowane urządzenia diagnostyczne do testowanie i lokalizacji uszkodzonych elementów na płytkach PCB. Działają w oparciu o technikę Analizy Sygnatur Analogowych (ASA), jest to technika umożliwiająca skuteczne lokalizowanie uszkodzonych elementów na płytkach: elementów analogowych takich jak diody, oporniki, tranzystory, kondensatory i inne elementy dyskretne, a także elementów cyfrowych.


Jak działa TESTER ?
Tester HUNTRON zawiera generator sygnału testowego. Operator podłącza sondę testowę do różnych punktów badanego układu, a tester wyświetla charakterystykę U/I (napięcie / prąd) w wybranych punktach, co pozwala Operatorowi ocenić czy wyświetlana charakterystyka elementu / węzła jest prawidłowa, a wskazywane wartości elementów podłączonych do danego węzła odpowiadają wartościom elementów wlutowanych na płytkę. Ocena może być wykonywana automatycznie przez porównanie z dobrą płytką. Badanie jest bezpieczne, napięcia i prądy testowe są ograniczone i na tyle małe, że nie stanowią zagrożenia dla badanych układów, nawet gdy napięcie (SEM) z generatora testowego przewyższa dopuszczalne napięcie pracy badanych elementów. Duża oporność wewnętrzna generatora chroni badane układy przed przepływem nadmiernego prądu. Testy nie wymagają podawania zasilania na badaną płytkę.  Element USZKODZONY ma zawsze inną charakterystykę niż element SPRAWNY !


Schemat blokowy układu testowego

Generator (po lewej) wytwarza sygnał sinusoidalny, poprzez rezystancję wewnętrzną (Rs) i sondy sygnał jest podawany na badany element (RL). Układ pomiaru prądu (I) wytwarza sygnał dla osi pionowej oscyloskopu (ekranu), natomiast sygnał napięciowy (napięcie przemienne +,-) jest podawane na oś poziomą układu zobrazowania.
 


Po podłączeniu testera diagnostycznego, na ekranie wyświetlane są charakterystyki badanych elementów (węzłów), odpowiednio:
rezystancja, indukcyjność, pojemność, złącze diodowe - półprzewodnikowe.
 
Układy cyfrowe
Przykładowe sygnatury elementów cyfrowych uzyskane z wykorzystaniem HUNTRON Trackers


Bramki logiczne - Układ DOBRY

Bramki logiczne - Układ ZŁY (uszk.)Bramki logiczne - Układ DOBRY

Wybór modeli lokalizatora uszkodzeń elementów elektronicznych HUNTRON:


TRACKER 3200S
TRACKER 2800S

TRACKER 2800
KORZYŚCI zastosowania testerów HUNTRON Tracker


  • Możliwość przetestowania płytek, które nie moga być zasilone
  • Analiza Sygnatur Analogowych pozwala na poszukiwanie / diagnostykę płytek metodą porównawczą
  • Test płytki bez zasilania (Power-Off) pozwala na redukcję ryzyka uszkodzeń, które mogą nastąpić po podłączeniu zasilania (kosztowne podzespoły)
  • Tester umożliwia wykrycie "katastrofalnych" problemów przed podaniem zasilania


Tester - lokalizator uszkodzen ASA pozwala na diagnozowanie płytek PCB nawet w sytuacji gdy nie posiadamy pełnej dokumentacji technicznej naprawianego urządzenia. Testery ASA są z powodzeniem stosowane w serwisach elektronicznych zajmujących się naprawami sprzętu cywilnego i wojskowego. Wykorzystywane są także w produkcji do szybkiego testowania poprawności montażu elementów elektronicznych.

Zazwyczaj warsztaty serwisowe gromadzą sygnatury ASA (charakterystyki) dobrych układów, tak aby potem w przypadku konieczności dokonania kolejnej naprawy można było szybko porównać sygnatury układów z uprzednio zapamiętanymi charakterystykami działającej płytki.

Testery ASA nie są cudowną receptą na naprawy dowolnych uszkodzeń, nie pozwolą na diagnozowanie uszkodzeń struktury wewnątrz skomplikowanych układów jak mikroprocesory. Zgodnie ze statystykami uszkodzeń układów elektronicznych ok. 80% uszkodzeń ma charakter "katastroficzny" trwale zmieniający charakterystyki elementów.


STATYSTYKA: ok. 70 do 80% uszkodzeń układów elektronicznych powstaje na skutek przepięć, za dużych prądów, zbyt dużych napięć przyłożonych choćby chwilowo do wyprowadzeń urządzeń (układów, płytek), które mają styczność ze światem zewnętrznym (otoczeniem). W rękach sprawnego inżyniera serwisu Lokalizatory ASA pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu naprawy i zmniejszenie kosztów. Dodatkowo istnieje możliwość diagnozowania elementów elektronicznych, które są zużyte i w niedługim czasie mogą ulec uszkodzeniu !


Zastosowanie w procesie napraw testerów HUNTRON Tracker daje możliwość szybkiej, skutecznej diagnostyki ok. 80% wszystkich uszkodzeń z którymi spotykają się warsztaty serwisowe, naprawcze, kalibracyjne i metrologiczne i jest doceniana przez użytkowników na całym świecie.

Wróć do spisu treści