HIK-CONSULTING logo

Testery, Pomiary, Zasilacze, EMC, Komory, Mierniki EMF, Stanowiska Edukacyjne

Przejdź do treści

Profesjonalne Odbiorniki pomiarowe EMC

Odbiorniki pomiarowe EMC - Odbiornik do Pomiaru Zakłóceń EM              AFJ INSTRUMENTS


Odbiorniki EMS firmy AFJ pokrywają zakres 9kHz - 30MHz, -300MHz, -1000MHz, -3000MHz (i więcej) służą do wykonywania badań EMC wg. CISPR 16-1, CISPR - 25 i wszystkich norm pochodnych.


Odbiorniki są wyposażone w pre-selektory i są sterowane poprzez komputer PC. Oprogramowanie jest dostarczane w komplecie, może być instalowane na różnych komputerach, dzięki czemu w laboratorium można wykonywać testy i jednocześnie opracowywać raporty / wyniki już wykonanych badań.


Funkcja szybkiego skanowania pasma FFT to przyśpieszenie pomiarów i większa precyzja. Odbioniki FFT3010, FFT3030 wykonują szybkie skanowanie pełnego pasma, następnie wybierają fragmenty pasma w których sygnały zakłóceń zbliżają się do linii limitu, dla dalszej analizy. Szerokość pasma p.cz. (RBW) dla filtru cyfrowego wynosi 31250kHz. Skanowanie FFT jest uzupełnieniem skanowania filtrami analogowymi i jest w pełni zgodne z uaktualnionym standardem CISPR 16-3.


Przetworniki A/C charakteryzują się rozdzielczością 14-bitów, przetworniki są zegarowane częstotliwością 80MHz. Wysoka szybkość skanowania jest możliwa dzięki równoległej pracy 49 detektorów. Odbiorniki mogą współpracować z dowolnymi antenami i komorami GTEM, z zastosowaniem (aut.) korelacji pomiarów w stosunku do otwartego pola pomiarowego OATS (opcja).

Odbiorniki do pomiarów zakłóceń posiadają automatyczne preselektory, filtry i detektory EMI/EMC, zgodne z wymaganiami CISPR. Wbudowany Tracking Generator (TG = Generator Śledzący) może generować te same częstotliwości które odbiera odbiornik - do określania charakterystyk częstotliwościowych układów elektronicznych, np filtrów pasmowych. Generator śledzący może też pracować w trybie CW. Napięcie wyjściowe z TG jest regulowane. Odbiornik z Generatorem Śledzącym (TG) spełnia funkcje wobuloskopu lub Skalarnego Analiztora Obwodów (SNA).

Program sterujący EMC (w komplecie). Użytkownik może prowadzić badanie 3 różnymi detektorami (wybranymi z 5) jednocześnie, co daje oszczędność czasu. Oprogramowanie posiada m.in. automatyczny tryb pracy, w którym w pierwszej kolejności wykonywane jest szybkie skanowanie detektorem FFT lub szczytowym (PEAK), a następnie odbiornik automatycznie wybiera fragmenty pasma częstotliwości gdzie sygnał zakłóceń zbliża się do zadanej linii limitu, następnie wybrane fragmenty pasma są badane dokładnie i wolniej detektorem quasi - szczytowym (QUASI - PEAK), co jest wymagane przez normy emisyjności zakłóceń. W oprogramowaniu zawarte są aktualne wersje norm i standardów.  Badania mogą być prowadzone w komorach ekranowanych, bezodbiciowych, GTEM lub na otwartym polu (OATS).

Komunikacja z PC odbywa się poprzez sieć LAN lub bezpośednio przez USB. Jeden komputer może sterować pracą wielu odbiorników np. w sytuacji gdy badanie jest wykonywane przy pomocy kilku anten i różnych nastaw.

AKCESORIA do pomiarów EMC (niektóre):
Sztuczne Sieci (LISN)
Anteny pomiarowe EMC
Komory GTEM


Odbiornik EMC FFT 3030


Pasmo: 9kHz - 300MHz
Rozdzielczość 1Hz
Filtry CISPR: 200Hz, 9kHz, 120kHz
Preselektory:
9 kHz to 150kHz / 150 kHz to 5MHz / 5MHz to 10MHz / 10MHz to 15MHz / 15MHz to 20MHz
20MHz to 30MHz / 30MHz to 60MHz / 60MHz to 140MHz / 140MHz to 300MHz
.

Odbiornik EMC FFT3010


9kHz - 30MHz
Pełny FFT CISPR 16-1-1 Odbiornik EMI, f = 9 kHz ÷ 30 MHz, Szczyt, Quasi Peak, CISPR_Average, Detektory RMS i CISPR_RMS, Preselectory, Cyfrowe filtry IF o częstotliwości 200 Hz i 9 kHz, Komputer zintegrowany z WINDOWS 7 Embedded OS, Wewnętrzny generator sygnału f = 9 kHz ÷ 30 MHz, interfejs LAN, certyfikat kalibracji, w tym obliczanie niepewności i identyfikowalności.
Wróć do spisu treści