HIK-CONSULTING logo

Testery, Pomiary, Zasilacze, EMC, Komory, Mierniki EMF, Stanowiska Edukacyjne

Przejdź do treści

Wybór testerów bezpieczeństwa elektrycznego HIPOT, Ground Bond, LLTFirma Associated Research (USA) od ok. 80 lat dostarcza testery do badania bezpieczeństwa elektrycznego: wytrzymałość izolacji, przewodu uziemienia i in.. Testery te są przeznaczone do badania oporności izolacji, wytrzymałości wysokonapięciowej izolacji, oporności pętli uziemienia i wytrzymałości obwodu uziemienia na przepływ silnego prądu, upływności zasilania (LLT) i wielu innych parametrów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.   

Testery AR posiadają wiele dodatkowych funkcji zwiększających szybkość testów: Ramp HI (wstępne ładowanie badanago obiektu charakteryzującego się znaczną pojemnością elektryczną), Charge LO (dająca pewność prawidłowego podłączenia EUT), Smart GFI (dodatkowe, szybkie zabezpieczenie OPERATORA, czas zadziałania <1ms) i wiele innych opatentowanych rozwiązań technicznych, wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych i serwisach.

Testery są dostarczane ze standardowymi Certyfikatami Kalibracyjnymi producenta, opcjonalnie można zamówić Certyfikat Kalibracyjny wykonany przez laboratorium Akredytowane ISO 17025. Testery są dostarczane z kompletem akcesoriów - gotowe do pracy. Dodatkowe Akcesoria, Oprogramowanie testowe Autoware3 (tylko modele OMNIA i HypotULTRA)

Hypot®    Seria AR3800

 • Dane na poziomie podstawowym
 • Kompaktowa konstrukcja z ławką
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnych
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia

HypotULTRA®   Seria AR7800
 • Solidne funkcje przechwytywania danych
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia

OMNIA®II   Seria AR8200
 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Kompletne rozwiązanie testowe 6 w 1 w obudowie 3U
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia


HypotMAX®   Seria AR7700

 • Zapewnia napięcie wyjściowe do 20 kV AC lub DC
 • Standard ASTM-D149
 • Funkcje zwiększające bezpieczeństwo Chronią operatorów
Testery obwodu uziemienia
Testery GROUND BOND sprawdzają obwód w obecności dużego prądu, którego poprawne przewodzenie w stosunkowo długim czasie gwarantuje zadziałanie bezpieczników sieciowych.

HYAMP®  SERIA AR3200
 • Testowanie obwodu uziemienia
 • Dane na poziomie podstawowym
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnychHypotULTRA®  SERIA AR7800
 • Solidne funkcje przechwytywania danych
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


OMNIA®II  SERIA AR8200
 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia
Testery upływności zasilania

OMNIA®II   Seria AR8200
 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia


LINECHEK®II  Seria 620L

 • Samodzielny tester prądu upływowego dla producentów medycznych
 • Zapewnia do 40 amperów ciągłego prądu
 • Uaktualnij swój tester 4-w-1 do obsługi pełnych wymagań medycznych
Testy rezystancji izolacji


Hypot®  Seria AR3800
 • Dane na poziomie podstawowym
 • Kompaktowa konstrukcja z ławką
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnych
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


HypotULTRA®  Seria AR7800
 • Solidne funkcje przechwytywania danych
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


OMNIA®II   Seria AR8200
 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia
Testery bezpieczeństwa elektrycznego typu HIPOT
(HIGH POTENTIAL = Wysokie Napięcie) służą do badania wytrzymałości izolacjiurządzeń elektronicznych, tak aby zapewnić sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika przy napięciach występujących w sieciach zasilania i w sytuacjach podwyższonego napięcia zasilania, które mogą wystąpić np. w czasie burzy.
Rozróżniamy dwa typy podstawowych testów HIPOT: testy z wykorzystaniem napięcia stałego DC i testy z wykorzystaniem napięcia zmiennego AC. W czasie testów AC stosuje się napięcie testowe - odpowiednio wysokie -   o częstotliwości sieci zasilania 50Hz, 60Hz, a także dla aparatury profesjonalnej np. 400Hz, 800Hz... Częstotliwość napięcia testowego ustala użytkownik, tester dostarcza odpowiedniej częstotliwości niezależnie od lokalnej sieci zasilania. Jest to wygodne w przypadku produkcji na eksport, gdzie lokalna sieć ma częstotliwość 50Hz, a na rynku Odbiorcy sprzętu jest to 60Hz. Nowoczesne testery pozwalają na wybor częstotliwości testu.

Przykład:
Napięcie testowe dla sieci 230V wynosi:  230*2 +1000 = 1460V AC
Istnieje możliwość stosowania zamiennie testów DC, gdzie napięcie trzeba przeliczyć odpowiednio do wartości maksymalnej (szczytowej) dla napięcia AC. Napięcie testowe DC = Nap. test. AC * współczynnik 1.41.
Napięcie testowe, (o ile nie obowiązują specjalne wymagania) zazwyczaj jest wyliczane ze wzoru: napięcie sieci (230V) x 2 +1000V.


DODATKOWE FUNKCJE I TESTY

Test CONTINUITY

W tym teście badany jest obwód uziemienia, pomiar odbywa się przy użyciu małego prądu - podobnie jak dla pomiaru omomierzem. Zazwyczaj ten test jest wykonywany przed testem HIPOT. W teście CONTINUITY nie badamy wytrzymałości prądowej przewodu uziemienia, tylko sam fakt prawidłowości / istnienia połączenia uziemienia.

Test INSULATION RESISTANCE IR

Pomiar oporności izolacji, wynik pomiaru jest przedstawiany w GOhm, lub MOhm. Tester wykonuje pomiar ustalonym napięciem np. 500V lub 1000V. W czasie tego pomiaru nie może nastąpić przebicie izolacji.

Test GROUND BOND GB

Jest to test wytrzymałości prądowej przewodu uziemienia. Przewód ten w celu ochrony Użytkownika danego urządzenia musi wytrzymać przepływ dużego prądu w przypadku przebicia izolacji. Przepływ odpowiednio dużego prądu przez odpowiednio długi czas muszą być dobrane odpowiednio do instalacji bezpiecznikowej. Inaczej mówiąc wewnętrzny przewód uziemienia musi wytrzymać przepływ prądu przebicia przez czas potrzebny do zadziałania bezpiecznika nadprądowego w instalacji zasilania. Typowo są to prądy np. 25A w czasie np. 1min. Dedykowane Testery GROUNDBOND

W celu ułatwienia określenia rodzaju testów i parametrów testów można skorzystać z gotowych zestawień: HIPOT TEST STANDARDSBezpieczeństwo Użytkownika / Operatora
Testery Associated Research i SCI Slaughter posiadają szereg pewnych i szybkich, opatentowanych zabezpieczeń elektronicznych aktywnych i biernych, które prawidłowo stosowane zapewniają bezpieczeństwo w czasie testów. Więcej informacji np. Bezpieczeństwa Operatora. Testery w czasie pracy monitorują wartość wytwarzanego napięcia testowego w stosunku do napięcia ustawionego, podobnie monitorowany jest prąd wychodzący z testera i powracający do testera. Różnica prądów WY / WE większa niż 0.5 mA powoduje niezwykle szybkie wyłączenie wysokiego napięcia w czasie <1ms.

 -  Wycofane modele  -  

Seria HYAMP III (3145)  - Zastąpiony przez HYAMP

Hypot II Series (4500D)  -  Zastąpiony przez Hypot

Hypot III Series (3705, 3765, 3770, 3780)  -  Zastąpiony przez Hypot

Seria HypotMAX (7700, 7704) - Zastąpiony przez HypotMAX

Seria HypotULTRA III (7620, 7650)  -  Zastąpiony przez HypotULTRA

OMNIA 8100 Series (8104, 8105, 8106)  -  Zastąpiony przez OMNIA II
Wróć do spisu treści