Pomiary natezenia pola elektromagnetycznego PEM - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego EM Field Meters

Autoryzowany Przedstawiciel
pasek
Przejdź do treści
SEMINARIA INTERNETOWE

MonitEM-LAB Indoor
Stacja monitorowania natężenia pola EM
MonitEM-Lab monitoruje poziomy EMF 24/7 i może ostrzegać użytkownika za pomocą wbudowanych alarmów dźwiękowych i wizualnych lub zdalnie, za pośrednictwem oprogramowania Control Center.


21 Maja / godz. 9:30 i 17:00

WAVECONTROL to sprzęt do pomiarów i monitorowania natężenia pola PEM:

 • Mierniki natężenia pola PEM w zakresie od 0 Hz do 60GHz (90GHz), pole elektryczne i magnetyczne
 • Stacje monitorujące zewnętrzne / wewnętrzne (wewnątrzbudynkowe)
 • Osobiste Ekspozymetry, Rejestratory / Mierniki
 • Wszystkie przyrzady wyposazone w anteny 3-osiowe
 • Oprogramowanie PC do zarządzania wynikami pomiarów
 • Certyfikaty Kalibracyjne zgodne z obowiązującymi normami, Laboratorium Akredytowane


Normy Dopuszczalnego poziomu promieniowania PEM 2020, POLSKA
NOWOŚCI
1 MHz - 60 GHz Szerokopasmowa sonda pola E
możliwość kalibracji do 90GHz

Kompatybilna z przenośnym miernikiem SMP2, jedynym, który obecnie obejmuje niesamowity zakres częstotliwości od 0 Hz do 60 GHz. Sonda, która może również wyposażyć monitory terenowe MonitEM i MonitEM-Lab, które umożliwiają ciągłe monitorowanie pól elektromagnetycznych 24/7. 3-osiowe anteny umożliwiają dokładne pomiary, niezależnie od położenia sondy. Ma również doskonałe tłumienie częstotliwości sieci (50/60 Hz), aby uniknąć fałszywych alarmów przy pracy w pobliżu linii wysokiego napięcia. Sonda WPF60 posiada charakterystykę shaped response, dzięki czemu w niezwykle szerokim zakresie częstotliwości można jednoznacznie ocenić natężenie pola w odniesieniu do norm ochrony zdrowia.
Ta sonda obejmuje obecne i przyszłe zastosowania w telekomunikacji, laboratoriach inżynieryjnych, przemyśle, ośrodkach badawczych oraz w sektorze medycznym, lotniczym i obronnym.

WaveMon RF-60
Miernik osobisty EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne, praca do 60GHz, możliwość kalibracji do 90GHz

WaveMon RF-60, nowy osobisty monitor z rodziny WaveMon, ostrzega użytkownika o polach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości do 60 GHz, które obejmują sieci nowej generacji 5G na całym świecie. Ekspozymetr WaveMon RF-60 może wywołać alarm prześwietlenia pola E zgodnie z międzynarodowymi limitami, z nową funkcją: teraz obejmuje limity nie tylko dla pracowników, ale także dla ogółu społeczeństwa w normach ICNIRP, FCC i Dyrektywie UE 2013/35. Użytkownik otrzymuje natychmiastową informację o natężeniu pola w stosunku do wybranej normy.SMP2 - Miernik natężenia pola

Aby zmierzyć narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami. Unikalne połączenie pomiaru szerokopasmowego i analizy widma w jednym urządzeniu. Rejestracja wyników w pamięci wewnętrznej. Link do PC, oprogramowanie w komplecie, eksport danych. Miernik współpracuje ze wszystkimi sondami WAVECONTROL. Po podłączeniu sondy jest ona automatycznie rozpoznawana przez miernik, automatycznie ustawiane są też wszystkie współczynniki kalibracyjne. Jeden Miernik - Wszystkie Sondy E, H
 

 • 2 PRZYRZĄDY W 1
Analiza spektralna - widmowa i miernik szerokopasmowy
 • DYREKTYWA 2013/35 / UE
Dbanie o Bezpieczeństwo pracowników - poziomy narażenia zgodne z normami zdrowotnymi
 • ANALIZA WIDMOWA
FFT w czasie rzeczywistym
 • POMIARY SZEROKOPASMOWE
Od DC do 60 GHz (w zależności od sondy)
 • Pomiary pola E i H przy użyciu jednej sondy (wybrane sondy)

Osobisty: Rejestrator / Miernik Natężenia Pola/ Ekspozymetr do  monitorowania narażenia na pola elektromagnetyczne

Wskazanie: aktualne natężenie pola w stosunku do wybranej normy (chwilowe, średnie)
Sieci Komórkowe * GSM * LTE  *  5G  * Energetyka  * Kolejm * StrażPożarna  * Instalacje Telekomunikacyjne  *  Samochody Elektryczne  * Spawacze

 • DODATKOWE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny, wskazanie % obowiązujących limitów zdrowotnych
 • Normy: ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015)
Ważona odpowiedź na dowolny standard (poziom zależny od częstotliwości / normy zdrowotnej)
 • REJESTRACJA DANYCH do 1 miesiąca
Pobieranie i konfiguracja USB, wszystkie pomiary są zapisywane w pamięci wewnętrznej, opcjonalnie także pozycja GPS
 • UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny, czas pracy do 30 dni
 • Shaped Response
Czułość zależna od częstotliwości (zg. z normami)

WaveMon RF-60 monitoruje pole E (elektryczne) 1MHz - 60GHz
WaveMon RF-8 monitoruje pole E (elektryczne) do 8GHz i H (magnetyczne) do 1GHz
WaveMon RF-40 monitoruje pole E do 40 GHz
WaveMon LF-400 pracuje w zakresie DC (0 Hz) do 400kHz
MonitEM / MonitEM-Lab / MapEM / cMonitEM
Ciągłe monitorowanie pola elektromagnetycznego i  mapy elektromagnetyczne

Ciągłe monitorowanie poziomów ekspozycji na pola elektromagnetyczne (niejonizujące, NIR) generowane przez urządzenia telekomunikacyjne lub inne źródła promieniowania.
Zastosowanie: miasto, przestrzeń publiczna, zakłady produkcyjne i serwisy
 Wavecontrol to firma inżynierska, założona w 1997 roku, specjalizująca się w pomiarach pól elektromagnetycznych. Dzięki wyraźnie międzynarodowym połączeniom nasza firma ma siedzibę w Europie (Barcelona, Hiszpania) i Stanach Zjednoczonych (Rutherford, New Jersey). Nasza sieć dystrybutorów działa w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, a my wdrożyliśmy systemy kontroli jakości ISO 9001 i ISO 17025 w celu ciągłego doskonalenia procesów, produktów i usług.

 Wavecontrol projektuje i rozwija profesjonalne przyrządy do pomiaru i monitorowania pól elektromagnetycznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa EMF.
Wróć do spisu treści