Pomiary natezenia pola elektromagnetycznego - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego WAVECONTROL.pl

Szukaj
Go to content

Main menu:

Nowy WaveMon LF-400 - Bezpieczeństwo na niskich częstotliwościach
Unikalny ekspozymetr niskiej częstotliwości, WaveMon LF-400 od firmy Wavecontrol

Ekspozymetr LF-400 ostrzega użytkownika przed nadmierną ekspozycją na statyczne pola magnetyczne (0 Hz) i zmienne pola magnetyczne od 10 Hz do 400 kHz.
WaveMon LF-400 pozwala pracownikom i ogółowi społeczeństwa zabezpieczyć się przed nadmierną ekspozycją na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w środowiskach takich jak wieże wysokiego napięcia, duże transformatory mocy lub szpitale ze sprzętem MRI. Ponadto ostrzega użytkowników noszących rozruszniki serca lub inne AIMD przed potencjalnie niebezpiecznymi polami magnetycznymi.SMP2 - Miernik natężenia pola


Aby zmierzyć narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami. Unikalne połączenie pomiaru szerokopasmowego i analizy widma w jednym urządzeniu. Rejestracja wyników w pamięci wewnętrznej. Link do PC, oprogramowanie w komplecie, eksport danych

   

  • 2 INSTRUMENTY W 1
Analiza spektralna i miernik szerokopasmowy
  • DYREKTYWA 2013/35 / UE
Bezpieczeństwo pracowników - poziomy narażenia zgodne z normami zdrowotnymi
  • ANALIZA WIDMOWA
FFT w czasie rzeczywistym
  • POMIARY SZEROKOPASMOWE
Od DC do 40 GHz (w zależności od sondy)
  • Pomiary pola E i H przy użyciu jednej sondy (wybrane sondy)

WaveMon
Osobisty sprzęt do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne EKSPOZYMETR
Sieci Komórkowe * GSM * LTE  *  5G  * Energetyka  * Kolejm * StrażPożarna  * Instalacje Telekomunikacyjne  *  Samochody Elektryczne  * Spawacze

WaveMon RF-8 monitoruje pole E (elektryczne) do 8GHz i H (magnetyczne) do 1GHz
WaveMon RF-40 monitoruje pole E do 40 GHz   
WaveMon LF-400 pracuje w zakresie DC (0 Hz) do 400kHz                 

  • DODATKOWE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
  • ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015)
Ważona odpowiedź na dowolny standard (poziom zależny od częstotliwości / normy zdrowotnej)
  • REJESTRACJA DANYCH
Pobieranie i konfiguracja USB
  • UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny
  • Shaped Response
Czulość zależna od częstotliwości (zg. z normami)MonitEM / MonitEM-Lab / MapEM / cMonitEM
Ciągłe monitorowanie pola elektromagnetycznego i  mapy elektromagnetyczne

Ciągłe monitorowanie poziomów ekspozycji na pola elektromagnetyczne (niejonizujące, NIR) generowane przez urządzenia telekomunikacyjne lub inne źródła promieniowania.

Zastosowanie: miasto, przestrzeń publiczna, zakłady produkcyjne i serwisy
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu