TEMP - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel Wavecontrol

youtube
pasek
Przejdź do treści

TEMP

SEMINARIA Czerwiec
6 – Webinar
SMP2

SMP2 to niezrównaną kombinacja 3 funkcji:
-  Pomiary szerokopasmowe (od DC do 60 GHz)  -
-  Analiza widma częstotliwości (DC do 400 kHz)  -
-  Pomiary pola statycznego  -

25th June 2020
Rejestracja  g. 9:30  lub  17:00
mikrofon - nie jest potrzebny


PLAN SEMINARIÓW Wavecontrol: pomiary natężenia pola w praktyce,  Czerwiec 2020 - Udział Bezpłatny

 1. Webinar Household Appliances (Application Note) – 8th June
 2. Webinar EMF and Health – 10th June
 3. Webinar MonitEM – 16th June
 4. Webinar MonitEM-Lab – 18th June
 5. Webinar ITU K.145 and WaveMon RF-8 / RF-60 – 22th June
 6. Webinar SMP2 – 25th June
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego, WAVECONTROL - seminaria w internecie, nie jest potrzebny mikrofon
SEMINARIA INTERNETOWE

SMP2- Miernik Pola EM

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego WAVECONTROL

Profesjonalny miernik do pomiarów pola EM, w tym 5G, konstrukcja, wykonywanie pomiarów, interpretacja wyników, oprogramowanie PC

27 maja,  godz.  9:30 i 17:00     więcej informacji o seminariach
WAVECONTROL to sprzęt do pomiarów i monitorowania natężenia pola PEM:

 • Mierniki natężenia pola PEM w zakresie od 0 Hz do 60GHz (90GHz), pole elektryczne i magnetyczne
 • Stacje monitorujące zewnętrzne / wewnętrzne (wewnątrzbudynkowe)
 • Osobiste Ekspozymetry, Rejestratory / Mierniki
 • Wszystkie przyrzady wyposazone w anteny 3-osiowe
 • Oprogramowanie PC do zarządzania wynikami pomiarów
 • Certyfikaty Kalibracyjne zgodne z obowiązującymi normami, Laboratorium Akredytowane


Normy Dopuszczalnego poziomu promieniowania PEM 2020, POLSKA
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Wróć do spisu treści