HIK-CONSULTING logo

Testery, Pomiary, Zasilacze, EMC, Komory, Mierniki EMF, Stanowiska Edukacyjne

Przejdź do treści

WYBÓR TESTERA Bezpieczeństwa Elektrycznego

Wybór testera

zależy od:

  • norm i standardów testów, które należy wykonywać,
  • rodzaju stanowisk testowych,
  • ilości, intensywności testów przeprowadzanych w ciągu dnia roboczego,
  • potrzebnej szybkości i żywotności testera,
  • automatyzacji stanowisk i procesu testowego itp.
  • trwałości testera i dostępnej gwarancji


Dostępne są testery uniwersalne, łączące w jednym urządzeniu wiele funkcji testowych, oraz testery wyspecjalizowane np: HIPOT, GROUND BOND, MedTest i inne.

ZESTAWIENIE NORM I STANDARDÓW AR 2017 (pdf) - KLIKNIJ


W TABELACH przedstawiono zestawienie norm i standardów określających zakresy napięciowe, prądowe, oraz warunki i sposób wykonywania testów.
Testy mogą być wykonywane przy użyciu oddzielnych testerow przeznaczonych do np. testów wytrzymałości izolacji i testów uziemienia lub z wykorzystaniem testerów łączących te funkcje. Testery mogą być programowane dla wykonywania sekwencji różnych potrzebnych testów. Zastosowanie Sekwencji zaprogramowanych testów zdecydowanie skraca czas potrzebny na testowanie. W modelach OMNIA można wykonywać jednocześnie test wytrzymałości izolacji HIPOT i test obwodu uziemienia Ground Bond: bardzo istotne dla producentów wykonujących tysiące testów w ciągu doby, jest to funkcja DUAL CHECK


Uwaga na OGRANICZENIA
Warto także zwrócić uwagę na ukryte problemy które mogą występować w specyfikacji rożnych testerów, na przykład tester który posiada duże zakłócenia (ripple) napięcia wyjściowego, przez co ustawione napięcie jest niedokładne. Innym ograniczeniem może być np. dopuszczalny czas wykonywania testów. Jeżeli test GB - Ground Bond - posiada ograniczenie czasowe np. do 10 sekund, będzie to oznaczać, że dłuższy test nie może być wykonany bo przyrząd ma za słabe układy prądowe. Oznacza to mniejszą wytrzymałość przyrządu, mniejszą trwałość, zwłaszcza w występujących czasami wyższych temperaturach otoczenia albo w przypadku zanieczyszczenia filtrów powietrza w testerze.
Tester o wytrzymałej konstrukcji nie musi ograniczać Użytkownika co do maksymalnego czasu trwania testu. Testery Associated Research mogą pracować i wykonywać testy w trybie ciągłym


Dalsze zwiększenie szybkości wykonywania testow i rejestracji wyników można osiągnąć stosując specjalistyczne oprogramowanie AUTOWARE, czytniki kodów kreskowych, bazy danych wyników testów zintegrowane ze stanowiskami pomiarowymi itp.
W przypadku testowania sprzętu posiadającego wiele wyprowadzeń konieczne jest testowanie wytrzymałości izolacji pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami wzajemnie, wyprowadzeniami i obwodami zasilania, oraz sterowania. Przy testowaniu urządzeń o wielu wyprowadzeniach, np. urządzeń Medycznych warto stosować wielokanałowe skanery, które są wręcz nieodzowne do przeprowadzania, niezbędnych, licznych testów.

KATALOGI Testerów Bezpieczeństwa Elektrycznego


Największą uniwersalność i największą ilość funkcji pomiarowych dostępnych w jednym urządzeniu testującym posiadają testery OMNIA II, łączące 7 różnych funkcji testowych w jednym urządzeniu:

Testy HIPOT AC[image:image-1]
Testy HIPOT DC
Testy Oporności Izolacji IR
Testy Uziemienia Ground Bond
Testy Funkcjonalne RUN TEST
Testy Upływności Zasilania LINE LEAKAGE TEST
Wbudowany zasilacz do zasilania urządzeń testowych 500VA

W przypoadku potrzebnej dla EUT większej mocy niż 500VA wykorzystuje się dodatkowy, zewnętrzny zasilacz prądu zmiennego np. APT (Associated Power Technologies)


Warto zwrócić uwagę, że testety Associated Research zasilane np. napięciem sieciowym o częstotliwości 50Hz, potrafią przeprowadzać testy przy częstotliwości napięcia probierczego 50 i 60Hz, a najnowsze także 400 i 800Hz (opcja) - bez stosowania zewnętrznych zasilaczy i przetwornic !

Wytrzymalość mechaniczna testera jest istotna ze względu na konieczność transportu testerów dla np. wykonania okresowych kalibracji. W przypadku mniej starannie wykonanych testerów dostępnych na rynku często mają miejsce uszkodzenia spowodowane wstrząsami w czasie transportu.

Gwarancja na testery powinna odzwierciedlać jakość wyrobu, w przypadku testerów Associated research gwarancja wynosi 36 - miesięcy dla modeli OMNIA II i 620L, oraz 24 - miesiące dla pozostałych modeli.

Wróć do spisu treści