www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe - Webshop HIK-Consulting

Group
Przejdź do treści

www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe


Anteny Mikrofalowe


Anteny Mikrofalowe

Dostępne Anteny Mikrofalowe:
 1. NV211 Antena helikalna
 2. NV239 Antena Tubowa o standardowym zysku
 3. NV240 Antena tubowa pick up
 4. NV241 Ścianowa antena szczelinowa (szerokopasmowa)
 5. NV242 Ścianowa antena szczelinowa (wąskopasmowa)
 6. NV243 Antena dielektryczna
 7. NV244 Antena tubowa (składowa E)
 8. NV245 Antena tubowa (Skladowa H)
 9. NV246 Antena tubowa (pyramidical horn)
 10. NV247 Antena paraboliczna 8'' (z feedem)
 11. XV012 Antena stożkowa


Wróć do spisu treści