Informacje o rękojmi i gwarancji dla przyrządów IKONIX - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Informacje o rękojmi i gwarancji dla przyrządów IKONIX


RĘKOJMIA  i GWARANCJA PRODUCENTA na Testery Bezpieczeństwa Elektrycznego  HIPOT i Zasilacze Testowe (IKONIX)


  • GWARANCJA PRODUCENTA na Zakupione przyrządy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi producenta (02.2022, IKONIX) zakupione urządzenia podlegają 5-letniej gwarancji producenta. W czasie obowiązywania gwarancji producenta uszkodzone przyrządy należy samodzielnie wysyłać do serwisów centralnych IKONIX.


  • RĘKOJMIA NA Zakupione przyrządy

Możliwe jest korzystanie z 24-miesięcznej rękojmi, w takim przypadku naprawy podlegające rękojmi wykonywane są bezpłatnie  w serwisie HIK-CONSULTING

Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych napraw w okresie rękojmi jest faktura wystawiona przez  HIK-CONSULTING, lub oddzielna Karta Gwarancyjna, oraz nienaruszone plomby (nalepki) zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem przyrządu lub dostępem do procedur kalibracyjnych.  Okres Rękojmi na przyrządy IKONIX zakupione w HIK-CONSULTING wynosi: 24-miesiące.
Koszty pakowania i transportu sprzętu do / z serwisu HIK-CONSULTING ponosi Użytkownik.


  • PRZEDŁUŻANIE Gwarancji producenta na zakupione przyrządy

Użytkownik urządzeń IKONIX ma także możliwość korzystania z 5-letniej gwarancji producenta (z możliwością jej dalszego przedłużania p.*), w takim przypadku trzeba wysyłać uszkodzone przyrządy do serwisu centralnego IKONIX (na własny koszt). Umożliwiamy także korzystanie z gwarancji producenta za naszym pośrednictwem, w takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów transportu do serwisu centralnego producenta i transportu powrotnego.

* - przedłużanie gwarancji producenta powyżej 5 lat jest możliwe przy corocznej kalibracji ISO17025 w serwisie centralnym producenta, USA lub Europejskim.

Więcej informacji - prosimy o KONTAKT z naszym biurem.
Wróć do spisu treści