Informacje o rękojmi i gwarancji - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Informacje o rękojmi i gwarancji

Istotne informacje o RĘKOJMI, oraz GWARANCJI na testery i przyrządy pomiarowe


1. Wszystkie testery bezpieczeństwa elektrycznego (Associated Research), oraz zasilacze AC (Associated Power Technologies) zakupione w Polsce od 2021 roku, za pośrednictwem HIK-CONSULTING zostają objęte 5-letnią gwarancją / rękojmią.

Bezpłatne naprawy są wykonywane w przypadkach zasadnych zgłoszeń. W przypadku niezasadnego zgłoszenia np. w przypadku uszkodzenia wynikłego z winy Użytkownika lub wysłania sprawnego urządzenia koszty diagnostyki ponosi Klient. Przed wysłaniem sprzętu do naprawy potrzebne jest uzyskanie Autoryzacji naprawy (RMA) ze strony Sprzedawcy, wysłanie urządzenia do naprawy bez uzyskania Autoryzacji naprawy zostanie uznane za bezzasadne.
Sprzęt wraz z akcesoriami, który jest wysyłany do naprawy powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub równoważne, odpowiednio wytrzymałe i zapewniające ochronę urządzenia w czasie transportu. Jeżeli opakowanie oryginalne nie jest dostępne i trzeba zastosować opakowanie równoważne, można skorzystać ze wskazówek firm transportowych publikowanych na ich stronach internetowych.

2. Testery zakupione bezpośrednio Producenta (USA) są objęte gwarancją Producenta

Naprawy są bezpłatne w okresie gwarancyjnym i mogą być wykonywane w siedzibie Producenta (USA)

3. Możliwość nabycia praw do bezpłatnych napraw na zasadzie rękojmi na terenie Polski dla przyrządów zakupionych za granicą
Po zakupie nowego testera u Producenta (USA) lub z innych źródeł istnieje ograniczona czasowo możliwość zarejestrowania przyrządu w Serwisie HIK-CONSULTING. W tym celu po zakupie należy bezzwłocznie przesłać do HIK-CONSULTING zgłoszenie rejestracji przyrządu. Zgłoszenie może być skutecznie zarejestrowane w ciagu 30 - dni od daty zakupu przyrządu.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać następujące informacje:
- typ przyrządu
- numer seryjny
- datę zakupu

- miejsce zakupu
- dane użytkownika w Polsce

Po skutecznym i potwierdzonym zarejestrowaniu  przyrządu w Serwisie HIK-CONSULTING Użytkownik testerów AR nabywa uprawnienia do bezpłatnej diagnostyki, napraw i sprawdzania sprzętu w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem konieczności pokrycia przez Użytkownika kosztów transportu i importu części zamiennych potrzebnych do naprawy w okresie gwarancyjnym. Po przeniesieniu gwarancji, w okresie gwarancyjnym Użytkownik nie ponosi samych kosztów zakupu części zamiennych potrzebnych do naprawy, ponosi natomiast koszty transportu i importu potrzebnych części zamiennych, oraz koszty odesłania przyrządu po naprawie.

4. Możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej PL

Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej na urządzenia nowe lub używane, niezależnie od miejsca zakupu.

Wróć do spisu treści