HIK-Consulting Serwis - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

HIK-Consulting Serwis


RĘKOJMIA / GWARANCJA

Zakupione urządzenia podlegają bezpłatnym naprawom w okresie obowiązywania rękojmi (opcjonalnie - gwarancji). Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych napraw w okresie rękojmi / gwarancji jest faktura wystawiona przez  HIK-CONSULTING, lub oddzielna Karta Gwarancyjna, oraz nienaruszone plomby (nalepki) zabezpieczające przed nieautoryzowanym otwarciem przyrządu lub dostępem do procedur kalibracyjnych.


PAKOWANIE PRZYRZĄDÓW

Wszystkie przyrządy kierowane do Kalibracji lub napraw powinny być dostarczane w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu. Szczególną staranność należy zachować przy pakowaniu ciężkich przyrządów pomiarowych. Warstwa wytrzymałego materiału amortyzującego powinna mieć grubość co najmniej 5cm ze wszystkich stron wokół przyrządu. Całość musi być zapakowana w wytrzymałe opakowanie kartonowe. W przypadku braku takiego opakowania można je zamówić u Kuriera. Akcesoria właściwe dla przyrządu powinny być dołączone do przesyłki, w tym przewody testowe i zabezpieczenie INTERLOCK.
Zastrzegamy prawo do odmowy przyjęcia przyrządu do naprawy gdy zostanie wysłany w niewłaściwym opakowaniu.
Jeżeli opakowanie w którym jest dostarczony przyrząd jest zbyt słabe lub zniszczone, wtedy przyrząd może zostać zapakowany w nowe opakowanie transportowe a koszt tej czynności zostanie przeniesiony na Użytkownika (ok. 400,- PLN). Jeżeli przyrząd jest niewłaściwie opakowany mogą wystąpić uszkodzenia w transporcie, w takiej sytuacji HIK-CONSULTING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Prosimy także pamiętać o ubezpieczaniu przesyłek na czas transportu.

DIAGNOSTYKA TESTERÓW HIPOT
Koszt diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 500,- PLN. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt diagnostyki nie jest naliczany.Każdy przyrząd który trafia do naszego Działu Serwisu jest czyszczony wewnątrz i na zewnątrz przed wykonaniem kalibracji lub naprawy i przed odesłaniem do Klienta.
Mamy nadzieję, że Przyrządy wysyłane do naszego serwisu będą także wstępnie oczyszczone z zewnątrz przed zapakowaniem do wysyłki.


Opakowanie fabryczne lub równoważne: posiadające odpowiednią grubość materiału amortyzującego np. pianka, min. 5cm ze wszystkich stron.

Sposób Pakowania przyrządów
Poradnik wg. UPS: LINK    KALIBRACJA

W celu uzyskania pomocy SERWISOWEJ dotyczącej posiadanych urządzeń, ich uaktualnienia, lub przeprowadzenia okresowej KALIBRACJI, oraz informacji na temat urządzeń i systemów opublikowanych na naszych stronach, lub na temat innych (niepublikowanych) rozwiązań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
UWGA: niektóre laboatoria dokonują wyłącznie oceny (wzorcowania) bez wprowadzania regulacji przyrządu gdy jest to potrzebne lub niezbędne dla uzyskania dokładności działania przyrzadu zgodnej z danymi technicznymi.

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej konfiguracji, użytkowania, rozszerzenia funkcjonalności, lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy (z wykorzystaniem załączonego formularza).
Prosimy o ustalenie z naszym Działem Serwisu terminu wysyłki przyrządów i wykonania kalibracji.


Testery IKONIX (HIPOT, HypotULTRA OMNIA, 297...) mogą być sprawdzane i wzorcowane zgodnie z ISO17025 przed dostawą (opcja) bezpośrednio u producenta USA, lub w innych laboratoriach, oraz w Polsce, zgodnie z ISO-17025. Możliwe jest także nieograniczone przedłużanie gwarancji producenta pod warunkiem corocznej kalibracji urządzeń IKONIX w wyznaczonym serwisie europejskim lub USA - więcej.


CZYSZCZENIE TESTERÓW HIPOT i innych przyrządów

W warunkach produkcyjnych, w czasie ciągłej pracy testerów dochodzi do stopniowego zanieczyszczenia wnętrza przyrządu. Można i nalezy okresowo czyścić wloty powietrza z zewnętrznej strony obudowy, ale pomimo tego po dłuższym uzywaniu przyrządu nawet w stosunkowo czystym - niezapylonym środowisku dochodzi do osadzania się kurzu wewnątrz obudowy, na płytkach PCB i co ważne na obwodach wysokonapięciowych.

Obecność suchego kurzu na płytkach wysokonapięciowych w testerach typu HIPOT nie jest groźna - o ile jest to kurz suchy, jednak wzrost wilgotności powietrza może jednak powodować zwiększenie przewodności warstw kurzu i pyłu, a w długookresowej skali czasowej może powodować problemy w działaniu testera.

Oferujemy usługę okresowego przeglądu i czyszczenia testerów HIPOT i innych przyrządów wykorzystywanych na produkcji.
Wróć do spisu treści