HIK-Consulting Dane do Kontaktów - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
Zasoby WWW:
Przejdź do treści

HIK-Consulting Dane do Kontaktów

Dla uzyskania pomocy dotyczącej wyboru urządzenia, konfiguracji, ceny, użytkowania, rozszerzenia możliwości lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy. Prosimy o podanie Nazwy firmy i danych kontaktowych - prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nie odpowiadamy na zapytania anonimowe. Wszystkie zapytania traktujemy z należnym szacunkiem, prosimy również o wzajemny szacunek, podawanie podstawowych danych kontaktowych (nazwa firmy, adres...), pozwoli nam starannie przygotować potrzebne informacje.


HIK-CONSULTING
ul. Chabrowa 16
01-934 WARSZAWA

Tel: +48 603 639 355
Tel: +48 784 076 911
Tel: +48 696 930 859
Tel: +48 728 900 977
Tel: +48 22 864 9908

email:  office(_)hik-consulting.pl      office(_)zestawyedukacyjne.pl      biuro(_)hipot.pl    service(_)hik-consulting.pl

prosimy nie kopiować tego adresu bezpośrednio do programu pocztowego, należy zamienić: (_), na znak @

Godz. pracy: 8:00 - 16:00
NIP/VAT: PL118-122-33-06

Ogólne Warunki Handlowe

1. Oferty handlowe posiadaja datę ważności, wynikającą głównie ze zmienności kursów walut oraz aktualności czasów dostawy.
2. Ceny wyszczególnione na ofercie handlowej uwzględniają zazwyczaj koszty transportu i importu (o ile nie jest to wskazane inaczej) dla całości oferty. W przypadku konieczności zamówienia pojedynczych pozycji z większej oferty koszty transportu i importu zostaną oddzielnie przeliczone dla zamawianej pozycji. Szacunkowe koszty transportu i importu można obliczyć na podstawie danych udostępnianych w internecie przez firmy transportowe.  
3. W razie kolizji postanowień oferty z postanowieniami zawartymi w zamówieniu, ogólnych warunkach handlowych lub innych dokumentach zamawiającego, pierwszeństwo będą miały postanowienia oferty wystawionej przez HIK-CONSULTING.
4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Wydrukowana faktura VAT zostaje wysłana wraz z zamówionym towarem.
5. Wszystkie przyrządy i testery są dostarczane z fabrycznym kompletem akcesoriów i fabryczną dokumentacją.
6. Opóźnienie płatności faktury będzie skutkować zmianą warunków płatności na 100% przedpłaty. HIK-CONSULTING zastrzega sobie prawo odmowy dalszej współpracy handlowej w przypadku znacznych opóźnień płatności faktur.
7. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w terminie znacznie przekraczającym uzgodniony termin płatności będzie skutkowało potrzebą zwrotu towaru do sprzedawcy w formie nienaruszonej.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku zamawiania pozycji o niewielkiej wartości koszty transportu, importu i procedur importowych mogą przekraczać wartość zamawianej pozycji. W takich sytuacjach miarę możliwości staramy się optymalizować transport, jednak czas dostawy może ulec wydłużeniu, a koszt transportu będzie wskazany indywidualnie.

Dla realizacji zamówienia na przyrządy: AR (Associated Research), APT (Associated Power Technologies), SCI (Slaughter Company Inc.) Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza ECS potrzebnego do uzyskania pozwolenia eksportowego. Formularz ECS jest dostępny na stronie: http://www.arisafety.com/ecs/
Istotne informacje o GWARANCJI oraz RĘKOJMI na testery i przyrządy pomiarowe
1. Wszystkie nowe testery i przyrządy pomiarowe zakupione w Polsce za pośrednictwem HIK-CONSULTING są objęte rękojmią
Bezpłatne naprawy są wykonywane w przypadkach zasadnych zgłoszeń. W przypadku niezasadnego zgłoszenia np. w przypadku uszkodzenia wynikłego z winy Użytkownika lub wysłania sprawnego urządzenia koszty diagnostyki ponosi Klient. Przed wysłaniem sprzętu do naprawy potrzebne jest uzyskanie Autoryzacji naprawy ze strony Sprzedawcy, wysłanie urządzenia do naprawy bez uzyskania Autoryzacji naprawy zostanie uznane za bezzasadne. Sprzęt wraz z akcesoriami, który jest wysyłany do naprawy powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub równoważne.
2. Testery zakupione bezpośrednio u Producenta są objęte gwarancją Producenta
Naprawy są bezpłatne w okresie gwarancyjnym i mogą być wykonywane w siedzibie Producenta
3. Możliwość przeniesienia gwarancji
Po zakupie nowego urządzenia u Producenta lub z innych źródeł istnieje ograniczona czasowo możliwość przeniesienia gwarancji na teren Polski. W tym celu po zakupie należy bezzwłocznie zgłosić do HIK-CONSULTING informacje o chęci przeniesienia gwarancji. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- typ przyrządu
- numer seryjny
- datę zakupu
- dane użytkownika w Polsce

Po skutecznym i potwierdzonym przeniesieniu gwarancji Użytkownik przyrządów nabywa uprawnienia do bezpłatnej diagnostyki, napraw i sprawdzania sprzętu w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem konieczności pokrycia przez Użytkownika kosztów transportu i importu części zamiennych potrzebnych do naprawy w okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym Użytkownik nie ponosi kosztów części zamiennych potrzebnych. Koszt diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 400,- PLN netto. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt diagnostyki nie jest naliczany.
4. Możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej
Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej i / lub Konserwacyjnej na urządzenia nowe lub używane, niezależnie od miejsca zakupu.
Wróć do spisu treści