EMC i Środowisko, pomiary natężenia pola, kompatybilność, komory - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

EMC i Środowisko, pomiary natężenia pola, kompatybilność, komory

EMC Kompatybilność Elektromagnetyczna, Ochrona BHP
.


Komory, namioty (komory GTEM, namioty ekranowane, namioty rewerbercyjne, mini namioty ekranowane, komory bezechowe).


Komory GTEM są przeznaczone do pomiarów poziomu emisji promieniowanych i przewodzonych, a także do badania odporności na silne pola elektromagnetyczne. Komory GTEM są całkowicie kompatybilne z otwartym Polem Pomiarowym (OATS) i służą do wykonywania badań kompatybilności EMC na poziomie Full Compliance lub Pre Compliance.

Komora ekranowana, bezodbiciowa 0Hz - 20GHz
Komora GTEM450 w wersji poziomej

przejdź do strony z komorami GTEM (GtemCell)


Gniazda sygnałowe z filtrami na ścianie komory

   ABSORBERY               Absorbery (RF i mikrofalowe)


Absorbery pochłaniają promieniowanie radiowe i mikrofalowe. Dostępne są absorbery piankowe/stożkowe i ferrytowe. Przeznaczone są do umieszczania wewnątrz komór bezodbiciowych i w miejscach gdzie potrzebne jest szerokopasmowe lub selektywne pochłanianie fal radiowych.
ABSORBERY EUROMC (Francja):

ABSORBERY           Absorbery (RF i mikrofalowe, ferrytowe)


Absorbery pochłaniają promieniowanie radiowe i mikrofalowe. Dostępne są absorbery piankowe/stożkowe i ferrytowe. Przeznaczone są do umieszczania wewnątrz komór bezodbiciowych i w miejscach gdzie potrzebne jest szerokopasmowe lub selektywne pochłanianie fal radiowych.


POBIERZ - Absorbery HomeSun (CHINA)
Środowisko - pomiary warunków środowiskowych i meteorologicznych
.

Profesjonalne Systemy Monitorowania Warunków Środowiskowych
LSI LASTEM

Kompostownie i biofiltry - POBIERZ


Meteorologia Stacje pomiarowe - POBIERZ

Stacje i czujniki parametrów meteorologicznych, podłączenie do internetu, zdalne zbieranie danych pogodowych

Środowiska kontrolowane - POBIERZ

Kontrola parametrów w miejscach i pomieszczeniach gdzie wymagane jest utrzymanie stałych i kontrolowanych warunków środowiskowych.


Przenośny zestaw pomiarowy WGBT - POBIERZ

Wróć do spisu treści