Wybór testerów bezpieczeństwa elektrycznego HIPOT, Ground Bond, LLT - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Wybór testerów bezpieczeństwa elektrycznego HIPOT, Ground Bond, LLT


Rodzaje  testów HIPOT


Firma Associated Research (USA) od ok. 80 lat dostarcza testery do badania bezpieczeństwa elektrycznego typu HIPOT, przeznaczone do testowania: wysokonapięciowej wytrzymałości izolacji, wytrzymałoci prądowej przewodu uziemienia i in..


Wszystkie testery HIPOT (AR, SCI) kupowane od początku 2021 roku są objęte 5-letnią gwarancją.


Testery bezpieczeństwa elektrycznego są przeznaczone do badania oporności izolacji, wytrzymałości wysokonapięciowej izolacji, oporności pętli uziemienia i wytrzymałości obwodu uziemienia na przepływ silnego prądu, upływności zasilania (LLT) i wielu innych parametrów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.   
Testery AR posiadają wiele dodatkowych funkcji zwiększających szybkość testów i dokładność: Ramp-HI (wstępne ładowanie badanago obiektu charakteryzującego się znaczną pojemnością elektryczną), Charge-LO (dająca pewność prawidłowego podłączenia EUT), Smart GFI (dodatkowe, szybkie zabezpieczenie OPERATORA, czas zadziałania <1ms) i wiele innych opatentowanych rozwiązań technicznych, wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych i serwisach.

Testery są dostarczane ze standardowymi Certyfikatami Kalibracyjnymi producenta, opcjonalnie można zamówić Certyfikat Kalibracyjny wykonany przez laboratorium Akredytowane ISO 17025. Testery są dostarczane z kompletem akcesoriów - gotowe do pracy.

Dodatkowe Akcesoria do testerów bezpieczeństwa elektrycznego

Oprogramowanie testowe Autoware3 (tylko dla testerów  OMNIA II i HypotULTRA)


UWAGA: 5 lat gwarancji -  na wszystkie testery HIPOT, zasilacze AC i skanery firmy Associated Research, SCI oraz APT, zakupione w >=2021r.

Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Testery Hipot - badanie wytrzymałości izolacji / prąd upływu izolacji


Testery przeznaczone do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego, do obwodów zasilania przykłada się napięcie testowe - znacznie wyższe niż napięcie znamionowe, test ma wykrywać osłabienie izolacji i możliwość przebicia elektrycznego.Tester Hypot  Seria AR3800

 • Dane na poziomie podstawowym
 • Kompaktowa konstrukcja z ławką
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnych
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia
 • Interfejsy USB


Tester HypotULTRA®   Seria AR7800

 • Solidne funkcje rejestrowania danych  (1M rekordów)
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia
 • Duża pamięć: programy, wyniki testów
 • Kompatybilny z oprogramowaniem AW3

Tester OMNIA®II   Seria AR8200

 • Kompletne rozwiązanie do testów -  wielofunkcyjny
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Kompletne rozwiązanie testowe 6 w 1 w obudowie 3U: HIPOT, GB, IR, CONT, LLT...
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny (RUN TEST) i test ciągłości uziemienia GB
 • Kompatybilny z oprogramowaniem AW3

HypotMAX®   Seria AR7700

 • Zapewnia napięcie wyjściowe do 20 kV AC lub DC  
 • Standard ASTM-D149
 • Funkcje zwiększające bezpieczeństwo chronią operatorów

Testery obwodu uziemienia Ground Bond - badanie dużym prądem


Testery GROUND BOND sprawdzają obwód w obecności dużego prądu, którego poprawne przewodzenie w stosunkowo długim czasie gwarantuje zadziałanie bezpieczników sieciowych. Przewody uziemiające wewnątrz obudowy urządzenia są poddawane próbie prądowej, która ma na celu wykrycie przewodów / miejsc w przewodach o zbyt małym przekroju, które mogą się przepalić w czasie testu.


ground bond tester

Tester Przewodu uziemienia HYAMP®  SERIA AR3200

 • Testowanie obwodu uziemienia
 • Dane na poziomie podstawowym
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnychtester wielofunkcyjny hipot

Tester przewodu uziemienia i Hipot HypotULTRA®  SERIA AR7800

 • Solidne funkcje przechwytywania danych
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


OMNIA II hipot, ground bond tester

Tester Uniwersalny (Hipot, GroundBond, IR i inne)  OMNIA®II  SERIA AR8200

 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia

Testery upływności zasilania sieciowego LLT  (testy typu HIPOT)


Sprawdzanie jaka część napięcia zasilania sieciowego może przenikać do elementów których może dotykać użytkownik: np. wyłaczniki, nieuziemione elementy metalowe, elektrody pacjenta itp. Funkcję LLT (Line Leakage test) posiadają następujące testery:Hipot LLT tester OMNIA II

Tester Uniwersalny LLT i inne: OMNIA®II   Seria AR8200

 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia


Tester upływnosci zasilania LLT: LINECHEK®II  Seria 620L


 • Samodzielny tester prądu upływowego dla producentów medycznych
 • Zapewnia do 40 amperów ciągłego prądu
 • Uaktualnij swój tester 4-w-1 do obsługi pełnych wymagań medycznych

Testy rezystancji izolacji IR - pomiar oporności izolacji  (Testy typu HIPOT)tester izolacji

Tester HIPOT z funkcją IR: Hypot®  Seria AR3800

 • Dane na poziomie podstawowym
 • Kompaktowa konstrukcja z ławką
 • Idealny dla producentów linii produkcyjnych
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


hipot 7800

Tester Hipot, GroundBond z funkcją IR (rezystancja izolacji) HypotULTRA®  Seria AR7800

 • Solidne funkcje przechwytywania danych
 • Automatyzuj testowanie i zwiększaj wydajność
 • Kompletne rozwiązanie testowe 4 w 1 w obudowie 2U
 • Obejmuje test ciągłości uziemienia


tester izolacji

Tester Uniwersalny z funkcja testu IR: OMNIA®II   Seria AR8200

 • Kompletne rozwiązanie do testów medycznych
 • Testowanie typu i produkcji w rozwiązaniu One-Box
 • Wypełnij 6-w-1 rozwiązanie testowe w 3U Chasis
 • Obejmuje przebieg funkcjonalny i test ciągłości uziemienia

Testery bezpieczeństwa elektrycznego typu HIPOT

(HIGH POTENTIAL = Wysokie Napięcie) służą do badania wytrzymałości izolacjiurządzeń elektronicznych, tak aby zapewnić sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika przy napięciach występujących w sieciach zasilania i w sytuacjach podwyższonego napięcia zasilania, które mogą wystąpić np. w czasie burzy.
Rozróżniamy dwa typy podstawowych testów HIPOT:
testy z wykorzystaniem napięcia stałego DC i testy z wykorzystaniem napięcia zmiennego AC. W czasie testów AC stosuje się napięcie testowe - odpowiednio wysokie -   o częstotliwości sieci zasilania 50Hz, 60Hz, a także dla aparatury profesjonalnej np. 400Hz, 800Hz... Częstotliwość napięcia testowego ustala użytkownik, tester dostarcza odpowiedniej częstotliwości niezależnie od lokalnej sieci zasilania. Jest to wygodne w przypadku produkcji na eksport, gdzie lokalna sieć ma częstotliwość 50Hz, a na rynku Odbiorcy sprzętu jest to 60Hz. Nowoczesne testery pozwalają na wybor częstotliwości testu.

Przykład:
Napięcie testowe dla sieci 230V wynosi:  230*2 +1000 = 1460V AC
Istnieje możliwość stosowania zamiennie testów DC, gdzie napięcie trzeba przeliczyć odpowiednio do wartości maksymalnej (szczytowej) dla napięcia AC. Napięcie testowe DC = Nap. test. AC * współczynnik 1.41.
Napięcie testowe, (o ile nie obowiązują specjalne wymagania) zazwyczaj jest wyliczane ze wzoru: napięcie sieci (230V) x 2 +1000V.


DODATKOWE FUNKCJE Testerów Bezpieczeństwa elektrycznego HIPOT i in.


Test CONTINUITY

W tym teście badany jest obwód uziemienia, pomiar odbywa się przy użyciu małego prądu - podobnie jak dla pomiaru omomierzem. Zazwyczaj ten test jest wykonywany przed testem HIPOT. W teście CONTINUITY nie badamy wytrzymałości prądowej przewodu uziemienia, tylko sam fakt prawidłowości / istnienia połączenia uziemienia.

Test INSULATION RESISTANCE: IR

Pomiar oporności izolacji, wynik pomiaru jest przedstawiany w GOhm, lub MOhm. Tester wykonuje pomiar ustalonym napięciem np. 500V lub 1000V. W czasie tego pomiaru nie może nastąpić przebicie izolacji.

Test GROUND BOND GB

Jest to test wytrzymałości prądowej przewodu uziemienia. Przewód ten w celu ochrony Użytkownika danego urządzenia musi wytrzymać przepływ dużego prądu w przypadku przebicia izolacji. Przepływ odpowiednio dużego prądu przez odpowiednio długi czas muszą być dobrane odpowiednio do instalacji bezpiecznikowej. Inaczej mówiąc wewnętrzny przewód uziemienia musi wytrzymać przepływ prądu przebicia przez czas potrzebny do zadziałania bezpiecznika nadprądowego w instalacji zasilania. Typowo są to prądy np. 25A w czasie np. 1min. Dedykowane Testery GROUNDBOND

W celu ułatwienia określenia rodzaju testów i parametrów testów można skorzystać z gotowych zestawień: HIPOT TEST STANDARDSBezpieczeństwo Użytkownika / Operatora testera HIPOT

Testery Associated Research i SCI Slaughter posiadają szereg pewnych i szybkich, opatentowanych zabezpieczeń elektronicznych aktywnych i biernych, które prawidłowo stosowane zapewniają bezpieczeństwo w czasie testów. Więcej informacji np. Bezpieczeństwa Operatora. Testery w czasie pracy monitorują wartość wytwarzanego napięcia testowego w stosunku do napięcia ustawionego, podobnie monitorowany jest prąd wychodzący z testera i powracający do testera. Różnica prądów WY / WE większa niż 0.5 mA powoduje niezwykle szybkie wyłączenie wysokiego napięcia w czasie <1ms.

Testery Hipot Associated Research
Wróć do spisu treści