Limit natężenia pola elektromagnetycznego, natężenie pola 5G - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Limit natężenia pola elektromagnetycznego, natężenie pola 5G

MIERNIKI > Mierniki Pola Pola EM > WIEDZA

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego


5G - Nowe normy / limity natężenia pola EM


Nowe normy dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego dla czestotliwości 2-300GHz:
Natężenie pola: 61V/m
Gęstość mocy: 10W/m2

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002448, Poprzednie limity to odpowiednio 7 (10) V/m i 0.1W/m2.

Jak widac nastąpił 100 krotny wzrost dopuszczalnego poziomu gęstości mocy promieniowania radiowego, jakie mogą być efekty związane z dużym wzrostem dopuszczalnych poziomów natężenia pola:

1. Większość cywilnych urządzeń elektronicznych używanych w Polsce posiada certyfikację prawidłowego działania w polach do 10V/m, czyli w przypadku znalezienia się w polu o wielkorotnie wyższej wartości - ich działanie może być zaburzone !

Jeżeli dotyczy to prostych urządzeń typu zestaw audio - wtedy w przypadku narażenia na silne pole elektromagnetyczne dźwięk zestawu audio będzie zaburzony. Jednak gdy pomyślimy o innych urządzeniach jak np. licznikach energii lub kasach ważących w sklepach to zaburzenie działania takich urządzeń może być różny np. zmiana wskazań.

Urządzenia samochodowe są certyfikowane typowo dla natężenia pola 30V/m, nowe normy to 61V/m czyli więcej. Jeżeli elektronika w samochodzie zostanie narażona na promieniowanie radiowe o wartości większej niż wartość dla której została zaprojektowana - efektem może być samoczynne otwieranie się np. okien lub bagażnika, albo odchylenia w pracy układu hamulcowego ?

2. Gęstość mocy 10W/m to spora wartość z biologicznego punktu widzenia. Powierzchnia ciała ludzkiego to ok. 2m2, czyli teoretycznie w przypadku przebywania w silnym, aczkolwiek nadal dopuszczalnym polu promieniowania elektromagnetycznego nasza skóra i inne organy np. oczy mogą być "ogrzewane"  mocą 20W, co nie wydaje się wartością "bardzo dużą" z technicznego punktu widzenia, ale efekty długotrwałego nagrzewania mikrofalowego mogą się ujawnić po jakimś czasie, zwłaszcza w organach najbardziej wrażliwych. Można zażartować, że natura metodą ewolucji dostosuje człowieka do przebywania w silnych polach radiowych (choć niekoniecznie jest to śmieszny żart). Pola o częstotliwościach jak 5G oddziałowują głównie na powierzchnię tkanek biologicznych - nie wnikają głęboko, nie przenikają bez silnego oddziaływania na ciało człowieka, tak jak promieniowanie radiowe dla niższych częstotliwości radiowych. Efektem narażenia na częstotliwości mikrofalowe jest grzanie (podobnie jak w kuchence mikrofalowej). Długotrwałe grzanie wrażliwych tkanek i organów - nie może być obojętne dla zdrowia.

Dla zobrazowania wartości natężenia pola, które będą występować w niewielkich odległościach od źródeł promieniowania radiowego podaję następujący przykład:
Ładowarka telefonu komórkowego to 5V, 1A (2A), czyli moc 5-10W. Gdyby zastosować antenę odbiorczą o odpowiedniej kierunkowości (zysk, apertura) wtedy na wyjściu tej anteny można otrzymać moc wystarczającą do ładowania (szybkiego) telefonu komórkowego.
Np. antena paraboliczna o średnicy ok. >=1m (dla 3500MHz) umieszczona w polu o gęstości mocy 10W/m2 może (teoretycznie) dostarczyć moc wystarczającą do ładowania 1-2 telefonów komórkowych jednocześnie.

Długotrwałe przebywanie organizmów biologicznych - w tym człowieka w tak silnych polach radiowych powoduje powstawanie  negatywnych skutków zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę p. 1, 2 warto pamiętać o ostrożności gdy ilość urządzeń radiowych - zwłaszcza 5G - wzrośnie znacząco i warto dla własnego bezpieczeństwa stosować zasady znane (?) użytkownikom urządzeń komórkowych: np. nie kłaść na noc telefonu 5G w pobliżu głowy, nie przebywać zbyt długo / zbyt blisko routerów, stacji bazowych itp. Można sobie wyobrazić, że operatorzy sieci łączności będą korzystać z nowych norm dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego stosując mniej nadajników - ale za to o większej mocy itp. przez co natęzenie pola w bezpośredniej bliskości tych urządzeń lub w miejscach gdzie promieniowanie może odbijać się od ścian (np. centra handlowe) i może osiągać miejscowo spore wartości - niekoniecznie obojętne dla "niezmutowanych" organizmów.

Ze względu na różnice w poprzednio stosowanych limitach natężenia pola EM w stosunku do nowych wartości można przypuścić, że część sprzętu elektronicznego będącego w użyciu i skonstruowanegow oparciu o poprzednie normy może działać inaczej w miejscach gdzie zostaną zainstalowane nowe stacje radiowe wykorzystujące nowe limity natężenia pola EM. Warto mieć na uwadze różne aspekty nowych limitów natężenia pola elektromagnetycznego.

Specyfika pola elektromagnetycznego generowanego przez sieci 5G

Nadajniki stacji komórkowych 5G projektowane są dla pokrycia stosunkowo niewielkich obszarów - miejskich, zasięgi stacji bazowych zazwyczaj nie przekraczają kilkuset metrów. W czasie pracy stacje bazowe sieci 5G mogą zmieniać moc wyjściową, a co za tym idzie natężenie pola generowane przez te stacje będzie się zmieniało w ciągu doby - zależnie od ruchu w sieci.

Nowością w sieciach 5G jest kształtowanie wiązki stacji bazowej tak aby uzyskać maksymalne natężenie sygnału (pola) na wybranych kierunkach - zależnie od lokalizacji urządzeń końcowych, które są obsługiwane przez stację bazową. Odpowiednie sterowanie fazowe antenami stacji bazowej 5G umożliwia kierowanie wiązką radiową, przez co może się zdarzyć, że na pewnych kierunkach wystąpi dość silne natężenie pola elektromagnetycznego. Stacje bazowe sieci 5G mogą sterować fazowo wiązką generowaną przez matrycę nawet 256 anten - co pozwala na uzyskanie sporej precyzji i stosunkowo wąskich / skupionych "promieni" od stacji bazowej. W szczególnych sytuacjach, znacząca część mocy nadajników stacji bazowej 5G może być skupiona w znacznie węższej (niż to ma miejsce w starszych sieciach) wiązce, a co za tym idzie - wiązka ta będzie znacznie silniejsza.

Dla sensownych*  pomiarów natężenia pola w naszym otoczeniu: Osobiste Ekspozymetry WAVEMON - dokładne, 3-osiowe mierniki pola do 60GHz.
* sensownych czyli pokazujących wartości skuteczne, odpowiadające efektom biologicznym pola wysokiej częśtotliwości, w odróżnieniu od pomiarów "bezsensownych" wykonywanymi miernikami, które przy zbliżeniu do słuchawki bluetooth pokazują natężenie pola jak dla nadajnika dużej mocy. Dobry miernik pola powinien pokazywać wartość skuteczną, nawet dla sygnałów impulsowych takich jak generowanych przez słuchawki bluetooth, telefony komórkowe, routery WiFi itp.
Wróć do spisu treści