Metody najprostrze - ekonomiczne - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Metody najprostrze - ekonomiczne

MIERNIKI > Mierniki Pola Pola EM > WIEDZA
Wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych pól Elektromagnetycznych w naszym otoczeniu
  • Najprostsze i tanie metody wykrywania potencjalnych źródeł zagrożeń polem elektromagnetycznym EM
  • Rozpoznawanie błędnych wskazań w przypadku prostych mierników natężenia pola


Często spotykamy się z sytuacją która wymaga szybkiej oceny niebezpieczeństwa dla zdrowia wynikającego z długiego przebywania w silnych polach elektromagnetycznych. Mogą to być pola pochodzące od:
- lokalnych stacji bazowych sieci komórkowych,
- routerów WiFi, komputerów PC z uaktywnioną funkcją Direct WiFi, itp.
- linii energetycznych i transformatorów mocy (energetycznych)
- napędów elektrycznych - silników i generatorów
...


Profesjonalne mierniki natęzenia pola elektromagnetycznego to wydatek rzędu kilku do kilkunastu tysiecy EUR, czasami jednak dla szybkiego zbadania potencjalnego występowania zagrożeń wystarczy zastosować znacznie tańsze lub wręcz darmowe metody diagnostytki. Metody które przedstawimy poniżej w żadnym razie nie daja podstaw do oceny wartości pomiarowych natężenia pola elektromagnetycznego, ale są wystarczające w wielu przypadkach do oszacowania / wykrycia źródeł sygnałów radiowych w naszym otoczeniu.

1. Stacje bazowe, sieci WiFi...
Telefon komórkowy posiada mechanizmy pozwalające na katalogowanie i oszacowanie źródeł sygnałów radiowych w naszym otoczeniu. Istnieje wiele aplikacji (często bezpłatnych), które po zainstalowaniu w telefonie z systemem Android są w stanie monitorować nasze otoczenie i wskazywać źródła najsilniejszych sygnałów. Telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją wykryje i wskaże najsilniejsze źródła sygnałów w naszym otoczeniu. Dzięki temu będzie wiadomo czy np. za ścianą u sąsiada jest zainstalowany silny router WiFi, lub czy lokalna stacja bazowa jest zbyt silna. Bardzo często okazuje się, że wszystko jest w porządku, a najsilniejszym i najbliższym źródłem ciągłego promieniowania radiowego jest np. nasz notebook - z niepotrzebną lecz włączoną ciągle funkcją "Projecting to this PC"

2. Linie energetyczne, transformatory, falowniki, zasilacze
Stosunkowo silne pola magnetyczne o niskich częstotliwościach, jednak obecne w dłuższej skali czasu w naszym otoczeniu są znacznym i niewidzialnym zagrożeniem. Czy zagrożenie tego typu występuje w naszym otoczeniu ?  I w tym przypadku telefon komórkowy może być bardzo przydatnym narzędziem, które po uzupełnieniu o odpowiednie czujniki - sensory pozwoli na wykrycie źródeł silnego pola w naszym otoczeniu.

O ile w sytuacji wysokich częstotliwości (sieci 3G, 4G, WiFi) telefony komórkowe są wyposażone w układy które mogą być wykorzystane jako sensory - czujniki pól elektromagnetycznych, to w przypadku pól o niskich częstotliwościach (Hz - x 100kHz) potrzebne jest doposażenie telefonu w odpowiednie czujniki. Czujniki mogą być podłączone do złącza Audio 3.5mm lub do złącza USB (mikro, USB-C). Telefon komórkowy pełni rolę wzmacniacza i komputera, dostarczając użytkownikowi informacji o otoczeniu / środowisku radiowym w zakresie który jest niewidzialny dla "nieuzbrojonego" w odpowiednie narzędzia człowieka.

Obydwa opisane rozwiązania mogą być pomocne dla osób podejrzewających występowanie silnych, systematycznie oddziaływujących pól elektromagnetycznych w otoczeniu. Rozwiązania te nie pozwolą na pomiary natężenia pola w naszym otoczeniu ze względu na zbyt niską dokładność i zastosowane metody pomiaru, jednak przy zastosowaniu minimalnych nakładów pozwolą na ocenę - czy w naszym otoczeniu znajdują się źródła potencjalnie niebezpiecznych sygnałów radiowych.

3. Bezpieczne poziomy
Warto wiedzieć o dużych różnicach pomiędzy bezpiecznymi poziomami promieniowania elektromagnetycznego zależnie od częstotliwości, przykład:
1000V/m: Poziom odczytany na prostym wskaźniku dla częstotliwości sieci energetycznej 50Hz lub podobnej - BEZPIECZNY
100V/m: Poziom natężenia pola dla częstotliwości radiowych (GSM, 3G, WiFi) - NIEBEZPIECZNY
Im dłużej przebywamy w silnych polach - tym bardziej niekorzystne są efekty zdrowotne.

4. Sygnały Impulsowe
Duża część nowoczesnych urządzeń radiowych pracuje w trybie impulsowym - energia jest promieniowana w krótkich impulsach, co oznacza, że proste wskaźniki natężenia pola mogą wskazywać zawyżone (znacznie) wartości natężenia pola, lecz wpływ na zdrowie (wpływ biologiczny) jest znacznie mniejszy. Proste mierniki rejestrują wartości w szczycie impulsu, bez uwzględnienia dłuższych okresów pomiędzy impulsami. Z jednej strony jest to duży, systematyczny błąd pomiaru, z drugiej strony jest to fragmentaryczna informacja pozwalająca na ocenę maksymalnych wartości pola w naszym otoczeniu. Np. słuchawka Bluetooth, czy telefon komórkowy gdy nie są używane to mimo wszystko co jakiś czas nadają impulsy radiowe - średni poziom promieniowania - NISKI. Jednak gdy słuchawka BLUETOOTH czy telefon komórkowy są w użyciu - muzyka, rozmowa, wtedy impulsy nadawane przez te urządzenia są znacznie częstsze - średni poziom promieniowania - DUŻY.
Bardzo proste wskaźniki natężenia pola będą dawały podobne odczyty - zarówno w sytuacji gdy dane urządzenie nie jest wykorzystywane (Tryb STBY), lub gdy jest aktywnie używane, choć wpływ biologiczny będzie całkiem inny. Sygnały Impulsowe GSM.Wróć do spisu treści