OHB Wykrywanie zakłócania sygnałów GNSS - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

OHB Wykrywanie zakłócania sygnałów GNSS

Wykrywanie zakłócania i fałszowania sygnałów GNSSOHB Digital Solutions – Specjalistyczne rozwiązania w zakresie nawigacji satelitarnej


Wykrywanie zakłócania sygnałów GPS (GNSS), jamming, spoofing


Lokalizacja źródeł zakłóceń sygnałów GPS
Symulacja systemów GPS
Badanie odporności odbiorników GPS na sygnały zakłócające

Zastosowania systemów detekcji zakłócania sygnałów GNSS:
- Rozwój produktów i usług
- Definicja i projektowanie architektury systemu
- Tworzenie i testowanie oprogramowania
- Telematyka i doradztwo techniczne
- Analiza wymagań użytkowników i technicznych
- Tworzenie aplikacji i przetwarzanie mobilne
- Przygotowanie i zarządzanie projektem
- Rozwój biznesu


Rozwiązania techniczne do wykrywania fałszowania i zakłócania sygnałów nawigacji satelitarnej GNSS:
- Rozwój rozwiązań opartych na GNSS oraz połączenie technologii nawigacyjnych, telekomunikacyjnych i informacyjnych
- Usługi lokalizacyjne do zastosowań związanych z reagowaniem kryzysowym, transportem i mobilnością
- Ulepszone i precyzyjne pozycjonowanie (SBAS, D-GNSS, PPP, RTK)
- Niezawodna nawigacja (fuzja czujnika z INS/IMU, informacje o kamerze)

GIDAS

System wykrywania i analizy zakłóceń GNSS (GIDAS)

Real-time GNSS jamming and spoofing detection

Skalowalny system działający w czasie rzeczywistym do monitorowania usług GNSS na miejscu i otrzymywania alertów w przypadku nieprawidłowego działania lub pogorszenia wydajności.

ALARMOWANIE w przypadku wykrycia obniżenia jakości sygnałów GNSS na skutek:
- zakłócania umyślnego sygnałów GNSS, GPS (jamming)
- fałszowania sygnałów GNSS, GPS  - nadawania fałszywych współrzędnych (GNSS spoofing)
- zakłócania przypadkowego sygnałów GNSS, GPS - przez niesprawne systemy radiowe (np. uszkodzone urządzenia nadawcze)

XPLORA

SYMULATOR GNSS W CZASIE RZECZYWISTYM

XPLORA to symulator GNSS, który jest w stanie generować wszystkie dostępne obecnie publiczne sygnały i częstotliwości GNSS.

GIDAS

GIDAS

GIDAS to skalowalny i elastyczny system wykrywania i analizy zakłóceń GNSS działający w czasie rzeczywistym (jamming and spoofing detection - real time)

System wykrywania zakłóceń sygnałów GPS może być używany jako samodzielna stacja monitorująca do wykrywania zakłóceń i który można rozbudować do bardziej złożonej sieci niezależnych stacji, która umożliwia wykrywanie zakłóceń i lokalizację zakłóceń. System jest niezależny od innych systemów i został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo wdrożyć. Stacja monitorująca odbiera cywilne sygnały GNSS w trybie all-in-view oraz automatycznie wykrywa i klasyfikuje celowe źródła zakłóceń w dedykowanym paśmie sygnału GNSS w czasie rzeczywistym.
Elastyczne i konfigurowalne systemy pozwalają użytkownikowi określić, które sygnały i pasma mają być monitorowane iw jakim zakresie. Dzięki połączeniu kilku (co najmniej trzech) stacji monitorujących system jest w stanie oszacować lokalizację zakłóceń w 2D. System jest w pełni konfigurowalny przez użytkownika poprzez dedykowany graficzny interfejs użytkownika i zapewnia funkcjonalność alarmowania w przypadku pojawienia się celowych źródeł zakłóceń. Wszystkie wykryte zdarzenia zakłócające są przechowywane w bazie danych wraz z migawką sygnału cyfrowego do celów przetwarzania końcowego i kontroli.

Wielu użytkownikow i dostawców aplikacji, a także dostawców infrastruktury krytycznej polega na GNSS w celu świadczenia swoich usług. Ponieważ Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS) są szeroko stosowane w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i wartości, GIDAS wykrywa, klasyfikuje i lokalizuje wszelkie sygnały zakłócające GNSS, zmniejszając w ten sposób istniejące zagrożenie otrzymania gorszych dokładności GNSS, a nawet odmowy usługi GNSS.
GIDAS znacznie poprawia bezpieczeństwo i niezawodne działanie odbiorników GNSS, terminali i aplikacji opartych na GNSS, oferując możliwości niezawodnego wykrywania, klasyfikowania i lokalizowania zagłuszania i fałszowania GNSS w czasie rzeczywistym.System wykrywania zakłóceń GPS (GNSS) składa się z następujących komponentów:

- Stacja Monitorowania
    - Antena i odbiornik monitoringu
    - Wykrywanie i generowanie alertów
- Centrum Monitorowania
    - Klasyfikacja
    - Lokalizacja
    - Przechowywanie danych i raportowanie
- Graficzny interfejs użytkownika
    - Stacja monitorująca i konfiguracja użytkownika
    - Wizualizacja wyników monitoringu
    - Funkcje przetwarzania końcowego i szczegółowej analizy

Informacje prasowe (PL) nt. systemu detekcji zakłóceń sygnałów GPS / GNSSBROSZURA GIDAS  - System wykrywania zakłócania sygnałów GPS (OHB Digital)
GIDAS PORTABLE  - monitorowanie zakłócania i fałszowania sygnałów GNSS


GIDAS Portable firmy OHB to w pełni autonomiczny, przenośny system działający w czasie rzeczywistym do monitorowania usług GNSS w dowolnym miejscu.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek zakłóceń użytkownik otrzymuje powiadomienie za pośrednictwem interfejsu użytkownika, wiadomości e-mail lub dowolnego niestandardowego interfejsu. System jest obsługiwany za pośrednictwem interfejsu użytkownika opartego na sieci Web, dostępnego za pomocą dołączonego tabletu. Dostęp do interfejsu użytkownika można uzyskać z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i łączem danych, nawet na odległość.

GIDAS Portable zasilany jest z zasilacza 230V, może być również zasilany z przenośnego akumulatora, opcjonalnie wspomaganego przez źródło energii słonecznej.
Rdzeń systemu GIDAS Portable składa się z wielu technik wykrywania zagłuszania i fałszowania, opracowanych w ciągu ponad 20 lat badań. Inteligentne połączenie różnych podejść do monitorowania stanowi solidne potwierdzenie obecnej lokalnej integralności usług pozycjonowania i pomiaru czasu GNSS. GIDAS Portable został specjalnie zaprojektowany do tymczasowej instalacji lub w pełni przenośnego użytku i może wykrywać i klasyfikować szeroką gamę sygnałów zagłuszających i fałszujących. Oprócz w pełni autonomicznej pracy, GIDAS Portable może pracować jako przenośny czujnik monitorujący w ramach statycznej instalacji GIDAS.

• Kompletny system GIDAS jest zapakowany w wodoodporną, przenośną walizkę o stopniu ochrony IP.
• GIDAS Portable jest dostarczany z wytrzymałym tabletem operatora o stopniu ochrony IP.
• W zależności od potrzeb klienta, dwumodułowa antena GNSS jest dostarczana z mocowaniem magnetycznym do zastosowań bez statywu lub ze standardowym mocowaniem do statywów.
• Dwumodułowa antena GNSS, tablet operatora i wszystkie wymagane kable można schować w walizce.
• GIDAS Portable może pracować w pełni autonomicznie lub może być używany jako przenośny czujnik w ramach stacjonarnego systemu GIDAS.


XPLORA

XPLORA to symulator sygnałów GNSS

Symulator GPS XPLORA jest w stanie generować wszystkie dostępne obecnie publiczne sygnały i częstotliwości GNSS. Oferuje bezpośrednie odtwarzanie sygnału RF w czasie rzeczywistym lub alternatywnie cyfrowe generowanie sygnału pasma podstawowego IF. Dodatkowo dostępna jest symulacja obserwowalnych odbiorników GNSS.


Właściwości symulatora sygnałów GPS:
 • Symulacja orbity dla wszystkich GNSS, którą można dowolnie dostosowywać
 • Dokładne modele opóźnień atmosferycznych
  • Jonosfera i Troposfera
 • Ruch odbiornika poprzez zdefiniowanie pozycji, prędkości, przyspieszenia i położenia odbiornika
 • Nieograniczona liczba symulowanych odbiorników i anten
 • Modelowanie zdefiniowanych przez użytkownika charakterystyk anten i szyków antenowych
 • Modelowanie wielościeżkowe
 • Dogłębna symulacja interferencji i spoofingu (symulowane wprowadzanie zakłóceń - jamming GNSS i fałszowania sygnałów GNSS - jamming and spoofing of GNSS signals)
 • Symulacja komunikatów nawigacyjnych w oparciu o ICD GNSS lub niestandardowe formaty komunikatów zdefiniowane przez użytkownika
 • Symulacja zakłóceń GNSS w postaci zagłuszania i spoofingu
 • Modyfikacja parametrów scenariusza w czasie rzeczywistym w czasie wykonywania symulacji poprzez API lub GUI
 • Graficzny interfejs użytkownika lub interfejs wiersza poleceń
Wróć do spisu treści