OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE – PECOS 5 - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE – PECOS 5

.

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE – PECOS 5


  • Steruj kamerami lokalnie lub przez sieć
  • Podgląd na żywo z wielu kamer
  • Nagrywanie i odtwarzanie filmów
  • Interfejs do oprogramowania testowego EMC
  • Wykrywanie zdarzeń w celu wsparcia testów automatycznych

BROSZURA OPROGRAMOWANIA PECOS 5
.
Wraz z HDCon6 PONTIS EMC oferuje wysoce zintegrowany i wszechstronny system do sterowania ekranowanym systemem CCTV. ponieważ komputer jest zintegrowany z dyskiem twardym, kartą przechwytywania wideo oraz wieloma wejściami i wyjściami (LAN, USB, HDMI itp.), nie ma potrzeby dodatkowego komputera do nagrywania i odtwarzania wideo. PECOS, oprogramowanie sterujące działające na HDCon6, zapewnia dostęp do wszystkich tych funkcji.
Aby ułatwić testowanie odporności, zintegrowana jest nawet detekcja zdarzeń. Oszczędza to miejsce, czas i koszty.

Kontrola systemu
PODGLĄD NA ŻYWO Z WIELU KAMER
Oprogramowanie jest przeznaczone do jednoczesnej obsługi wielu kamer. Liczba jest ograniczona jedynie wielkością ekranu.
Możesz także odtwarzać nagrania w oknie, podczas gdy podgląd na żywo z innych kamer jest wyświetlany w innych oknach. Oprócz poleceń PTZ (obrót/pochylenie, zbliżenie/ostrość) możesz również sterować przysłoną i innymi funkcjami za pomocą panelu sterowania.

WIELE EKRANÓW I MONITORÓW
PECOS obsługuje wiele ekranów o różnych układach, a także monitory odłączone, tj. drugi monitor jest podłączony do komputera poza kontrolerem. Jest to przydatne do jednoczesnego wyświetlania podglądu na żywo i nagrań na różnych monitorach.

KONFIGURACJE I USTAWIENIA
PECOS zapewnia elastyczną konfigurację wielu funkcji, takich jak ekrany, układy itp. Różne rozmiary okien pozwalają na pokazanie wielu kamer z główną kamerą w dużym oknie i innymi w mniejszych.
Ze względów bezpieczeństwa różne konta z różnymi uprawnieniami (np. „tylko powtórka”) mogą być przypisane użytkownikom z różnymi hasłami.


Nagrywanie i odtwarzanie
ZDJĘCIA EKRANU I NAGRANIA
Jednym kliknięciem możesz zrobić zrzut ekranu lub rozpocząć nagrywanie widoku z kamery. Oba są przechowywane na wewnętrznym dysku twardym i można do nich uzyskać dostęp przez sieć w celu dokumentacji. Poza tym w nagranym pliku przechowywany jest również dźwięk wideo.

ZARZĄDZAJ NAGRANIAMI I ODTWARZAJ
Wszystkimi przechowywanymi filmami można zarządzać w PECOS. Możesz przeglądać i wyszukiwać wideo. Można go wyeksportować do lokalizacji sieciowej lub na pamięć USB. Nagrania można konwertować do różnych formatów plików (H.264, MPEG, Avi itp.).

SZYBKA NAWIGACJA I PODGLĄD
Korzystając z podglądu i szybkiej nawigacji po osi czasu, możesz szybko znaleźć nagrane wideo.
Gdy zapisane wideo jest odtwarzane, linia czasu jest wyświetlana pod wideo. Umieszczając kursor na limonce czasu możesz zobaczyć mały podgląd i przeskoczyć do lokalizacji klikając. Jest to bardzo wygodne w przypadku wyszukiwania w nagraniach o długim czasie trwania.

ODTWARZANIE WIELOKROTNE
PECOS obsługuje synchroniczne odtwarzanie nagrań z różnych kamer, które zostały nagrane w tym samym czasie. Dzięki temu możesz jednocześnie oglądać filmy i dźwięki z różnych widoków (np. Wewnątrz pojazdu i na zewnątrz).
Oczywiście możliwe jest również asynchroniczne odtwarzanie różnych filmów lub łączenie podglądu na żywo z nagraniami.


Wykrywanie zdarzeń (opcjonalnie)
W przypadku testów odporności bardzo pomocne może być automatyczne wykrywanie zmian w określonym obszarze obrazu (Region Of Interest – ROI) w celu wykrycia nieprawidłowego działania testowanego urządzenia.

PECOS oferuje wtyczkę, za pomocą której można zdefiniować kilka obszarów i progi poziomu zmiany. W przypadku zmiany powyżej progu tworzony jest alert. Ten alert jest również wysyłany przez TCP/IP i rozpoczyna się nagrywanie. Często bardzo pomocne jest zobaczenie, co wydarzyło się przed awarią. Dlatego PECOS stale buforuje przez pewien czas. Kiedy pojawia się alert, na jakiś czas przed wydarzeniem jest już zapisane wideo. Dzięki temu można zobaczyć, co wydarzyło się na krótko przed wydarzeniem.
Oprócz poleceń PTZ (pan/tilt, zoom/focus) możesz również sterować przysłoną i innymi funkcjami

Można skonfigurować następujące zdarzenia i wygenerować alert po wykryciu:
– Ruch - Gdy obraz zmieni się w określony, definiowalny zakres, generowany jest alert. Podobne do zwykłych kamer monitorujących
– Dźwięk - Można zdefiniować zakres częstotliwości. Jeżeli poziom dźwięku w tym zakresie przekracza określony poziom, spada poniżej pewnego poziomu, jest on rejestrowany.
W ten sposób można wykryć awarię (powyżej) lub awarię (poniżej poziomu, np. przy zatrzymaniu silnika).
- Kolor - Jeśli jeden kolor z listy zdefiniowanych (zapisanych) kolorów (10) zostanie wykryty lub zniknie.
– Miga - Jeśli określony kolor w obszarze ROI włącza się i wyłącza, rejestrowany jest czas pomiędzy nimi i generowany jest alert.
– Rozpoznawanie znaków (OCR) - Można zdefiniować zestaw znaków (ASCII), który będzie rozpoznawany.
– Wartości numeryczne - Można rozpoznać wartości liczbowe w obszarze ROI. Jeśli wartość jest powyżej zdefiniowanego maksimum lub poniżej minimum, generowany jest alert.


Interfejs komunikacyjny
INTERFEJS DO OPROGRAMOWANIA TESTOWEGO EMC (OPCJA)
PECOS oferuje dobrze zaprojektowany interfejs oprogramowania. Różne polecenia i dane mogą być wymieniane przez TCP/IP z oprogramowaniem testowym EMC. Możliwe jest wstawienie tekstu do obrazu (np. częstotliwość, poziom, nazwa urządzenia itp.). Można rozpocząć nagrywanie wideo lub zrobić zdjęcia do dokumentacji.
Wróć do spisu treści