Webinaria dla użytkowników testerów firmy Associated Research - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Webinaria dla użytkowników testerów firmy Associated Research

HIPOT Testery > Wiedza
SEMINARIA: TESTY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

Firma Associated Research (USA) udostępnia treść seminariów poświęconych zagadnieniom testowania, bezpieczeństwa operatora, audytom, automatyzacji testów, poprawności wykonywania, weryfikacji stanowiska testowego, interpretacji wyników, wykorzystywania oprogramowania i wielu innym.


Porady praktyczne dotyczące:
organizacji stanowiska,
kwalifikacji instalatora i operatora,
zabezpieczenia stanowiska
zabezpieczenia operatora

Zagadnienia własciwego wykorzystania oprogramowania do zwiększenia wydajności wykonywania testów,
rejestracji wyników w bazach danych,
zwiększenia dokładności testów, automatycznego programowania parametrów niektórych testów

TOUCH CURRENT TESTING 101
LEAKAGE CURRENT

Podstawowe zagadnienia dot. testowania prądu dotyku:
Niebezpieczeństwo porażenia
Co to jest prąd upływu / dotyku
Rodzaje prądów upływu / dotyku
Jak jest mierzony prąd upływu / dotyku
TOUCH CURRENT TESTING 102
LEAKAGE CURRENT

Rozszerzone zagadnienia dot. testowania prądu dotyku:
Prądy dotyku na podłączeniach pacjenta
Prądy upływu zasilania
Schematy układu pomiarowego, Obwody pomiarowe MD
IEC60601-1, standard, dyskusja praktycznego wykonywania testów
przykłady wideo
Wyjaśnienie zasad wykonywania testów wysokonapięciowych:
Które elementy podlegają testowi
Wymagania
Rodzaje testów
przebicie dielektryczne
prądy upływu
Testy wykonywane AC i DC
Omówienie wyników i interpretacja
Schematy pomiarowe
Wyjaśnienie zasad wykonywania testów wysokonapięciowych:
Które elementy podlegają testowi
Wymagania
Rodzaje testów
przebicie dielektryczne
prądy upływu
Testy wykonywane AC i DC
Omówienie wyników i interpretacja
Schematy pomiarowe
GROUND BOND & CONTINUITY TESTING
Omówienie metod testu, konfiguracji połączeń itd:
Uziemienie, rodzaje
Normy i rodzaje testu przewodu uziemienia GROUND BOND
Normy i rodzaje testu ciągłości uziemienia CONTINUITY
 Wyniki - interpretacja
 porównanie metod testowych
BEZPIECZNE STANOWISKO TESTOWE
Właściwa organizacja i wyposażenie bezpiecznej stacji testów:
Bezpieczeństwo elektryczne, potrzeba wykonywania testów
Porażenie elektryczne, oddziaływanie na organizm człowieka
10 zasad potrzebnych  wykwalifikowanemu operatorowi
Stacje testów z zabezpieczeniami  aktywnymi i biernymi
Dodatkowe środki zabezpieczające
Informacje szkoleniowe
Testowanie obwodu uziemienia

Uziemienie urządzeń elektrycznych
Produkty klasy I i klasy II
Test ciągłości uziemienia
Test uziemienia
Co jest mierzona podczas każdego testu?
Wprowadzenie do źródeł zasilania (Associated Power Technologies)

Układy - 1- fazowe, podzielone, 3-fazowe
Korzyści z używania źródeł zasilania
Wybór odpowiedniego źródła zasilania
Zasilanie dla testów bezp. elektrycznego


Testowanie upływności
Wymagania dotyczące testowania
Co jest mierzone?
Czym się wyróżnia?

Krótki przegląd testów upływności
Testy upływności a bezpieczeństwo pacjentów
Sieć zasilająca na części aplikacyjnej
Uwagi dotyczące testowania upływności w urządzeniach medycznych

Mains on Applied Part Leakage Current Testing
Wróć do spisu treści