Monitorowanie kompostowni i instalacji bio-filtrów - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Monitorowanie kompostowni i instalacji bio-filtrów

Systemy monitorowania parametrów w kompostowniach i biofiltrach 

Systemy monitorowania i czujniki temperatury, tlenu i zawartości wody w hałdach kompostowych i biofiltrach.
Pomiar temperatury, wilgotności względnej, prędkości powietrza i pH w kanałach powietrznych i wlewach.
Meteorologiczne systemy monitorowania i czujniki do dyspersji zapachów w okolicy.

POBIERZ BROSZURĘ systemów monitorowania w kompostowniach i biofiltrach LSI
LSI
Poziom wody i temperatura

Czujnik do monitorowania objętościowej zawartości wody i temperatury w hałdach kompostowych podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra w pomiarach on-line.
  • Czujnik zawartości wody i temperatury (4 ÷ 20 mA)
Tlen i temperatura

Czujnik do monitorowania Tlenu i temperatury w hałdach kompostu podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra w pomiarach on-line.

  • czujniki z wyjściem cyfrowym
  • czyjniki z wyjściem analogowym
  • czujniki radiowe
Temperatura

Czujnik do monitorowania temperatury wewnątrz hałd kompostu podczas procesu bio-oksydacji lub biofiltra lub innego agresywnego materiału w zakładzie gospodarki odpadami.

  • Czujniki monitorowania temp. (RS485) - 2x temp.wzdłuż stali
  • Czujnik radiowy - Bezprzewodowy z 2x temp. wzdłuż trzpienia
  • Czujnik monitorowania temp. (4 ÷ 20 mA) - 2x temp. wzdłuż stali
Compost_LSI_baner
Systemy monitorujące dla kompostowni i biofiltów

Monitorowanie procesu biofermentacji - Temperatura, zawartość wody w tlenie jest kluczowym czynnikiem dla wysokiej jakości kompostu.
Najważniejsze cechy
■ Czujniki zaprojektowane tak, aby były odporne na wrogie warunki typowe dla hałd kompostowych
■ Czujniki z wyjściem radiowym (869 MHz), 4 ÷ 20 mA lub RS-485 (Modbus RTU)
■ Rejestrator danych do przechowywania pomiarów i wyjść ON-OFF do włączania / wyłączania zewnętrznego sprzętu do nawadniania, wdmuchiwania itp.
■ Oprogramowanie komputerowe do podglądu pomiarów i przechowywania danych w trybie online
■ Zarządzanie pomiarami pochodzącymi z biofiltra i pomiarami meteorologicznymi z kompostowni

LSI LASTEM produkuje również systemy monitoringu meteorologicznego, aby rozwiązać problem rozpraszania zapachów powstający w procesie kompostowania, który jest jednym z głównych problemów dotyczących pobliskich obszarów mieszkalnych. Ten typ systemu monitorowania oblicza wartości stężeń i wyraża je jako jednostki zapachowe lub jako wartość procentową w porównaniu do wartości maksymalnej zarejestrowanej w otaczającym obszarze.
Systemy monitorujące dla biofiltrów

Najważniejsze cechy
■ Czujniki do pomiaru temperatury i zawartości wody w materiale biofiltra
■ Czujniki do monitorowania temperatury, wilgotności, różnicy ciśnień i prędkości powietrza
w kanałach wlotowych biofiltra
■ Podłączenie do lokalnego rejestratora danych lub do systemu radiowego wysyłającego sygnały 4 ÷ 20 mA
■ Rejestrator danych do przechowywania pomiarów i wyjść ON-OFF do włączania / wyłączania urządzeń zewnętrznych
■ Połączenie RS232, RS485, Ethernet i radiowe między rejestratorem danych a komputerem
■ Oprogramowanie komputerowe do podglądu pomiarów i przechowywania danych w trybie online
■ Zarządzanie pomiarami meteorologicznymi

Czujniki do pomiarów wewnątrz kompostu mogą być również używane do mierzenia tych samych parametrów (części z tlenu) w biofiltrze i sprawdzania stanu materiału biofiltra. Ponadto LSI LASTEM produkuje inne typy czujników do pomiaru temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza w kanale wlotowym biofiltra. Oprócz zapewnienia przechowywania i podglądu pomiarów w czasie rzeczywistym, rejestrator może zarządzać włączaniem i wyłączaniem urządzeń zewnętrznych, takich jak automatyczne tryskacze z programowaną aktywacją. Możliwe jest kontrolowanie nawadniania biofiltra poprzez ustawienie progu wilgotności min / max (zawartość wody), czasu rozpoczęcia / zakończenia lub czasu nawadniania.
Przenośne systemy monitorujące

łatwe w użyciu przenośne systemy do szybkiej analizy zawartości wody i temperatury materiałów
Najważniejsze cechy
■ Pomiar temperatury i zawartości wody w materiałach
■ Systemy do pomiaru w czasie rzeczywistym w hałdach kompostowych, odpadach i innych materiałach ziarnistych
■ Widok danych w czasie rzeczywistym
■ Łatwe do założenia czujniki

System pomiaru zawartości i temperatury wody
Urządzenie odczytujące jest podłączone do sondy z elektrodami, które są włożone w twardy materiał. Jeżeli materiał nie jest sztywny, należy go rozdrobnić i umieścić w pojemniku w celu przeprowadzenia pomiaru. Urządzenie odczytujące wyświetla% wody w materiale, wyrażone zarówno w objętości (% wody w porównaniu do objętości materiału) i wadze (waga wody w 1m3 materiału)
Wróć do spisu treści