Mierniki pola elektromagnetycznego SMP2 - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Mierniki pola elektromagnetycznego SMP2

Miernik natężenia pola elektromagnetycznego: SMP2Miernik pola EM: SMP2   

 • pomiar pola szerokopasmowy, anteny 3-osiowe
 • analiza widma (FFT)
 • wbudowane poziomy dopuszczalne wg norm PL , EU inne
 • oprogramowanie
 • wymienne sondy
 • opcjonalnie GPS (lokalizacja dołączana do rejestrowanych wyników)

Jeden miernik współpracuje ze wszystkimi sondami. Do miernika trzeba dołączyć sondę pomiarową. Sondy pomiarowe można przełączać bez potrzeby wyłączania samego miernika, po podłączeniui sondy miernik pola SMP2 automatycznie rozpoznaje nową sondę i odpowiednio modyfikuje współczynniki kalibracyjne dla uzyskania najwyższej dokładności pomiarów natężenia pola.

Przejdź do:   Sondy pomiarowe do miernika pola SMP2Wersje miernika pola SMP2:

 • SMP2 Dual - wersja współpracująca z sondami szerokopasmowymi i selektywnymi (zalecana)


Szerokopasmowe mierniki do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, z sondami izotropowymi 3-osiowymi, zapewniają dokładny pomiar, niezależnie od położenia anteny względem źródła promieniowania elektromagnetycznego. Izotropowość zapewnia ten sam wynik niezależnie od kierunku.

Miernik natężenia pola SMP2 mierzy zgodnie z normami:
ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i in.


 • POMIARY SZEROKOPASMOWE DC - 60 GHz (90GHz)
 • Pomiary RMS, 3-osiowe sondy pola E i H (od DC)
 • ANALIZA WIDMOWA DC - 400 kHz, FFT w czasie rzeczywistym
 • METODA WAGOWEGO POMIARU WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (WPM)
 • Porównanie w czasie rzeczywistym w% z wybranymi limitami (aktualne normy w pamięci przyrządu)
 • OCENY WEDŁUG DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2013/35 / UE
 • HIGH PERFORMANCE GPS - opcja
 • Zgodnie z międzynarodowymi standardami: ICNIRP, IEC, EN, IEEE itp.
 • USB i światłowód (opcja)
 • GPS (opcja)
 • Dołączone oprogramowanie komputerowe - w komplecie dostawy
 • Certyfikat kalibracyjny ISO17025 - laboratorium akredytowane

Dopuszczalne poziomy natężenia pola promieniowania radiowego ICNIRPl, PL, EU


SMP2
 

Miernik Nateżenia Pola elektromagnetycznego: SMP2


Pobierz:     Dane Techniczne miernika pola SMP2 PL,       BROSZURA - EN       INSTRUKCJA OBSŁUGI miernika pola SMP2
    
miernik pola SMP2pomiar natężenia pola

MIERNIK NATĘŻENIA POLA (WAVECONTROL): SMP2

POMIARY natężenia pola EM Szerokopasmowe i Analiza widma:


Jedyne urządzenie w swojej klasie które współpacuje ze wszystkimi antenami (zakresami częstotliwości):
- szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego (od DC do 60 (90) GHz)
- analiza widmowa w zakresie częstotliwości przemysłowych (DC do 400 kHz)


Miernik pola EM:  SMP2 firmy WAVECONTROL

Miernik pola SMP2 zapewnia najbardziej zaawansowane funkcje i technologię na rynku, zaprojektowane z myślą o użytkownikach wymagających wysokiej jakości pomiarów, łatwości użytkowania i dobrych narzędzi do raportowania - oprogramowanie w komplecie dostawy. Pomiary szerokopasmowe (WIKI)

anteny do miernika pola elektromagnetycznego
 


 Użycie miernika  pola SMP2 -YT


SMP2-analisis
WSZYSTKIE FUNKCJE
 • pomiary szerokopasmowe natężenia pola (DC - 60 GHz) i analiza widma (DC - 400 kHz).
 • Analiza widmowa oparta na FFT w czasie rzeczywistym.
 • Metoda Weighted Peak (WPM) do automatycznego porównywania wartości natężenia pola w czasie rzeczywistym zgodnie z normami
 • Specjalna funkcja automatycznego wzmocnienia dla detekcji szczytowej (niezbędna do takich procedur jak spawanie).
 • Wyświetlanie wyników RMS i PEAK (szczytowe).
 • Funkcja pomiaru w dziedzinie czasu dla określonej częstotliwości.
 • Automatyczne rozpoznawanie sondy pola em. i pobieranie współczynników kalibracyjnych
 • Wybór pola E & H.
 • Całkowita wartość natężenia  pola i wartość dla każdego składnika (X, Y, Z).
 • Filtry 1 Hz, 10 Hz, 25 Hz i 100 Hz.
 • Funkcja Max-hold.
 • Wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich.
 • Funkcja okna pomiarowego - wagowego zgodnie ze standardami.  Pomiary wagowe / weighted
 • Przestrzenna funkcja średnia.
 • Regulowany czas pomiaru od 1 s do 100 godzin.
 • Programowalny pomiar rozpoczyna się w określonym czasie.
 • Wyświetlanie graficzne pomiaru szerokopasmowego zmienia się w czasie.
 • Regulowany wyświetlacz graficzny od 1 s do 12 minut.
 • Programowalna funkcja alarmu.
 • Połączenie USB i światłowodu.
 • Duża pojemność pamięci - rejestracja do 1 miliona pomiarów (1 000 000)
 • Funkcja screen-shot do raportowania.
 • Oprogramowanie komputerowe do kontroli i raportowania.
 • Wyniki mogą być automatycznie przesyłane do centrum kontroli  - strona internetowa do prezentacji pomiarów natężenia pola na bieżąco.

Miernik natężenia pola SMP2: OPROGRAMOWANIE DO PCOprogramowanie komputerowe do zarządzania pomiarami i miernikami pola elektromagnetycznego, stacjami pomiarowym do monitorowania natężenia polai, pobierania danych i generowania raportów. Dane pomiarowe (wyniki + pozycjonowanie GPS) mogą być automatycznie przesyłane do centrum sterowania - Control Center, będącym stroną internetową, dostarczanego opcjonalnie przez Wavecontrol.
program do miernika pola SMP2

 • POBIERANIE DANYCH zarejestrowanych pomiarów NATĘŻENIA POLA, SMP2, WAVEMON...
 • LOKALIZACJA POMIARÓW NATĘŻENIA POLA NA MAPIE
 • WYDRUK, TABELE I DYNAMICZNA GRAFIKA
 • ZRZUTY EKRANÓW
 • AKTUALIZACJE FIRMWARE
 • PILOT
Aktualizacje oprogramowania do miernika natężenia pola SMP2      dostępne po zalogowaniu na stronie Producenta - WAVECONTROL: LINKNajnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego miernika pola SMP2 - nowy wygląd ekranu pomiarowego.
Nowości i ulepszenia:

-   Nowy wygląd ekranu pomiarowego. Będziesz mógł szybko sprawdzić wszystkie potrzebne dane na pierwszy rzut oka
-   Lepsze sformułowanie% jednostek podczas pomiaru gęstości mocy (S) w stosunku do normy. Zobaczysz teraz jednostkę% S
-   Ulepszenia użyteczności, takie jak szybsza inicjalizacja sondy i szybsze zapisywanie danych

Oprogramowanie SMP2 zostało również zaktualizowane o praktyczne ulepszenia:

-   Wykresy i zrzuty ekranu można kopiować do schowka za pomocą Ctrl + C
-   Zaktualizowano sterowniki światłowodu i są one teraz zgodne z najnowszymi wersjami systemu Windows z aktywowanym bezpiecznym rozruchem

Aby zawsze mieć doskonałą wydajność SMP2, prosimy o aktualizację oprogramowania - firmware
Wróć do spisu treści