Miernik pola elektromagnetycznego SMP2 - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Miernik pola elektromagnetycznego SMP2

MIERNIKI > Mierniki Pola Pola EM

Miernik natężenia pola elektromagnetycznego: SMP2Miernik pola elektromagnetycznego: SMP2   

 • pomiar natężenia pola - szerokopasmowy, anteny 3-osiowe, lub selektywny (do 400kHz), szerokopasmowy do 60GHz, obejmuje pomiary promieniowania urządzeń 5G
 • analiza widma (FFT, do 400kHz)
 • wpisane do pamięci poziomy dopuszczalne wg norm PL , EU inne, możliwość edycji limitów
 • oprogramowanie do przenoszenia danych pomiarów natężenia pola na PC
 • wymienne sondy, w sondach są zapisane indywidualne współczynniki kalibracyjne
 • opcjonalnie GPS (lokalizacja dołączana do rejestrowanych wyników), wyświetlanie mapy i wyników. Dokładność modułu GPS: 2.5m, zgodna z polskimi wymaganiami.

Jeden miernik natężenia pola współpracuje ze wszystkimi sondami. Do miernika potrzebna jest sonda pomiarowa o charakterystyce izotropopwej  dookólnej. Sondy pomiarowe można zmieniać bez potrzeby wyłączania samego miernika, po podłączeniui sondy miernik pola SMP2 automatycznie rozpoznaje nową sondę i odpowiednio odczytuje z sondy współczynniki kalibracyjne dla uzyskania najwyższej dokładności pomiarów natężenia pola.

Przejdź do:   Sondy pomiarowe do miernika natężenia pola SMP2Wersje miernika natężenia pola SMP2:

 • SMP2 Broadband - wersja szerokopasmowa, pomiary natężenia pola w zakresie do 60GHz, z możliwością wzorcowania do 90GHz  
 • SMP2 Selective - pomiary selektywne, analiza widma, pomiary natężenia pola w zakresie 0-400kHz
 • SMP2 Dual - wersja współpracująca z sondami szerokopasmowymi i selektywnymi (zalecana)


Szerokopasmowe mierniki EMF do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, z sondami izotropowymi 3-osiowymi, zapewniają dokładny pomiar, niezależnie od położenia anteny względem źródła promieniowania elektromagnetycznego. Izotropowość zapewnia ten sam wynik niezależnie od kierunku źródła pola.

Miernik natężenia pola SMP2 mierzy poziom promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z normami: ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i in.


 • POMIARY SZEROKOPASMOWE DC - 60 GHz ( wkrótce 90GHz)
 • Pomiary RMS, 3-osiowe sondy pola E i H (od DC)
 • ANALIZA WIDMOWA DC - 400 kHz, FFT w czasie rzeczywistym
 • METODA WAGOWEGO POMIARU WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (WPM)
 • Porównanie w czasie rzeczywistym w% z wybranymi limitami (aktualne normy w pamięci przyrządu)
 • OCENY WEDŁUG DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2013/35 / UE
 • HIGH PERFORMANCE GPS - opcja
 • Zgodnie z międzynarodowymi standardami: ICNIRP, IEC, EN, IEEE itp.
 • USB i światłowód (opcja)
 • GPS (opcja), dokładność 2.5m
 • Dołączone oprogramowanie komputerowe - w komplecie dostawy
 • Certyfikat kalibracyjny ISO17025 - laboratorium akredytowane

Dopuszczalne poziomy natężenia pola promieniowania radiowego ICNIRPl, PL, EU


SMP2
 

Miernik Nateżenia Pola elektromagnetycznego: SMP2


Pobierz:     Dane Techniczne miernika pola SMP2 PL,       
BROSZURA - EN  Przyrząd do pomiarów natężenia pola     
INSTRUKCJA OBSŁUGI miernika pola elektromagnetycznego SMP2
Strona WWW dedykowana profesjonalnym miernikom natężenia pola elektromagnetycznego WAVECONTROL: SMP2, WAVEMON, MonitEM...
miernik pola SMP2pomiar natężenia pola

MIERNIK NATĘŻENIA POLA: SMP2


POMIARY natężenia pola elektromagnetycznego, szerokopasmowe i Analiza widma:


Jedyne urządzenie w swojej klasie które współpacuje ze wszystkimi antenami (zakresami częstotliwości):
- szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego od DC do 60GHz (wkrótce do 90GHz)
- analiza widmowa w zakresie częstotliwości przemysłowych (DC do 400 kHz)


Miernik pola EMF:  SMP2 (firmy WAVECONTROL)

Miernik pola SMP2 zapewnia najbardziej zaawansowane funkcje i technologię na rynku, zaprojektowane z myślą o użytkownikach wymagających wysokiej jakości pomiarów, łatwości użytkowania i dobrych narzędzi do raportowania - oprogramowanie w komplecie dostawy. Pomiary szerokopasmowe (WIKI)

anteny do miernika pola elektromagnetycznego
 


 Użycie miernika natężenia pola SMP2 -YouTube


SMP2-analisis
WSZYSTKIE FUNKCJE
 • pomiary szerokopasmowe natężenia pola (DC - 60 GHz) i analiza widma (DC - 400 kHz).
 • Analiza widmowa oparta na FFT w czasie rzeczywistym.
 • Metoda Weighted Peak (WPM) do automatycznego porównywania wartości natężenia pola w czasie rzeczywistym zgodnie z normami
 • Specjalna funkcja automatycznego wzmocnienia dla detekcji szczytowej (niezbędna do takich procedur jak spawanie).
 • Wyświetlanie wyników RMS i PEAK (szczytowe).
 • Funkcja pomiaru w dziedzinie czasu dla określonej częstotliwości.
 • Automatyczne rozpoznawanie sondy pola em. i pobieranie współczynników kalibracyjnych
 • Wybór pola E & H.
 • Całkowita wartość natężenia  pola i wartość dla każdego składnika (X, Y, Z).
 • Filtry 1 Hz, 10 Hz, 25 Hz i 100 Hz.
 • Funkcja Max-hold.
 • Wyświetlanie wartości maksymalnych, minimalnych i średnich.
 • Funkcja okna pomiarowego - wagowego zgodnie ze standardami.  Pomiary wagowe / weighted
 • Przestrzenna funkcja średnia.
 • Regulowany czas pomiaru od 1 s do 100 godzin.
 • Programowalny pomiar rozpoczyna się w określonym czasie.
 • Wyświetlanie graficzne pomiaru szerokopasmowego zmienia się w czasie.
 • Regulowany wyświetlacz graficzny od 1 s do 12 minut.
 • Programowalna funkcja alarmu.
 • Połączenie USB i światłowodu.
 • Duża pojemność pamięci - rejestracja do 1 miliona pomiarów (1 000 000)
 • Funkcja screen-shot do raportowania.
 • Oprogramowanie komputerowe do kontroli i raportowania.
 • Wyniki mogą być automatycznie przesyłane do centrum kontroli  - strona internetowa do prezentacji pomiarów natężenia pola na bieżąco.

Miernik natężenia pola SMP2:   OPROGRAMOWANIE DO PC    archiwizowanie pomiarów promieniowania EMFOprogramowanie komputerowe do zarządzania pomiarami i miernikami pola elektromagnetycznego, stacjami pomiarowym do monitorowania natężenia polai, pobierania danych i generowania raportów. Dane pomiarowe (wyniki + pozycjonowanie GPS) mogą być automatycznie przesyłane do centrum sterowania - Control Center, będącym stroną internetową, dostarczanego opcjonalnie przez Wavecontrol.
program do miernika pola SMP2

 • POBIERANIE DANYCH zarejestrowanych pomiarów NATĘŻENIA POLA, SMP2, WAVEMON...
 • LOKALIZACJA POMIARÓW NATĘŻENIA POLA NA MAPIE
 • WYDRUK, TABELE I DYNAMICZNA GRAFIKA
 • ZRZUTY EKRANÓW
 • AKTUALIZACJE FIRMWARE
 • PILOT
Aktualizacje oprogramowania do miernika natężenia pola SMP2      dostępne po zalogowaniu na stronie Producenta - WAVECONTROL: LINKNajnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego miernika pola SMP2 - nowy wygląd ekranu pomiarowego.
Nowości i ulepszenia:

-   Nowy wygląd ekranu pomiarowego. Będziesz mógł szybko sprawdzić wszystkie potrzebne dane na pierwszy rzut oka
-   Lepsze sformułowanie% jednostek podczas pomiaru gęstości mocy (S) w stosunku do normy. Zobaczysz teraz jednostkę% S
-   Ulepszenia użyteczności, takie jak szybsza inicjalizacja sondy i szybsze zapisywanie danych

Oprogramowanie SMP2 zostało również zaktualizowane o praktyczne ulepszenia:

-   Wykresy i zrzuty ekranu można kopiować do schowka za pomocą Ctrl + C
-   Zaktualizowano sterowniki światłowodu i są one teraz zgodne z najnowszymi wersjami systemu Windows z aktywowanym bezpiecznym rozruchem

Aby zawsze mieć doskonałą wydajność SMP2, prosimy o aktualizację oprogramowania - firmware
Wróć do spisu treści