Częstosciomierze BK1823A, BK1856D - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

home
HIK-CONSULTING logo
Dedykowane zasoby WWW
Przejdź do treści

Częstosciomierze BK1823A, BK1856D

  Precyzyjne częstościomierze laboratoryjne firmy SEFRAM / BK - Precision.


W dziale Wzorce Częstotliwości zamieszczone są informacje o wysokostabilnych generatorach częstotliwości wzorcowej (podstawy czasu), GPS, Rubidowe, wodorowe.... Mogą one być zastosowane jako dodatkowe, zewnętrzne źródło podstawy czasu m.in. dla częstościomierzy, dla uzyskania wielokrotnej poprawy dokładności pomiarów częstotliwości. Dokładność bazowa częstościomierzy opartych na wzorcach kwarcowych wynosi typowo +/-1ppm (parts per milion).


Częstościomierz BK1823A                                         Broszura, Instrukcja Obsługi
   Szeroki zakres pomiarowy 0.1Hz do 2.4GHz
   Wyświetlacz LED 9 - cyftr
   Pomiary częstotliwości, stosunku dwóch częstotliwości, pomiar czasu pomiędzy wejściami A / B, pomiary okresu czasu...
   Funkcja wyzwalania
   Podstawa czasu o wysokiej stabilności +/- 1ppm
   Wejście zewnętrznej podstawy czasu
   Tłumik sygnału wejściowego, filtry dolnopasmowe i sieciowy
   Interfejs RS-232C


Częstościomierz BK1856D                                           Broszura
   Szeroki zakres pomiarowy 0.1 Hz do 3.5GHz
   Wyświetlacz LED 9 - cyftr
   Pomiary częstotliwości, pomiar prędkości obrotowej (RPM), pomiary okresu czasu...
   Funkcja wyzwalania
   Podstawa czasu o wysokiej stabilności +/- 1ppm
   Wejście zewnętrznej podstawy czasu
   Tłumik sygnału wejściowego, filtry dolnopasmowe i sieciowy
   Interfejs RS-232C


Wróć do spisu treści