OPIS DZIALANIA Serwerów Telekonferencyjnych - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

OPIS DZIALANIA Serwerów Telekonferencyjnych

TELEKOMUNIKACJA INTERNET > Praca zdalna, Telekonferencje, Seminaria
RBUB Inc. na TWITTER
Jeżeli potrzebujesz rozwiązań tymczasowych, pozornie tanich - wtedy zamknij tą stronę.
Jeżeli chcesz powierzyć swoje tajemnice nieznanym dostawcom usług, z serwerami zlokalizowanymi gdzieś na świecie - zamknij tą stronę.
Jeżeli wiesz co dostawca usług tele-pracy, pracy zdalnej, zdalnego dostępu, lub usług tele-konferencji zrobi z Twoimi danymi i jak je będzie chronił (!?) - wtedy zamknij tą stronę.
Jeżeli nie jesteś pewnien - Czytaj dalej.
PRACA ZDALNA, KONFERENCJE INTERNETOWE, SEMINARIA - PRACA ZDALNA, KONFERENCJE INTERNETOWE, SEMINARIASystem TurboMeeting (TM) umożliwia przeprowadzanie zdalnych spotkań, konferencji i wsparcia technicznego.


W dowolnym miejscu sieci (własne biuro) podłączamy do gniazdka internetowego własny serwer TM. Serwery TURBOMEETING zapewniają wirtualne konferencje dla małych i wielkich grup uczestników. Spotkania odbywane za pomocą systemu TURBOMEETING są bezpieczne, z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego. Serwer TM może pracować wewnątrz sieci korporacyjnej - bezpiecznej. Ponieważ posiadamy własny serwer TM, użytkowanie nie wymaga wnoszenia rosnących opłat abonamentowych - jak to ma miejsce w przypadku wynajmowania rozwiązań programowych. Rozwiązania programowe są tańsze tylko na początku ! Dodatkowo posiadamy własny sprzęt, o stałej, znanej i bezpiecznej konfiguracji, działający 24/7, niezależnie od problemów które, często dotykają dostawców usług internetowych. Najmniejsze, ekonomiczne serwery TM pozwalają na jednoczesne spotkania do 20 osób (np. TM-200).
Jeżeli względy bezpieczeństwa nie pozwlają na instalację - wtedy można posłużyć się zwykłą przeglądarką internetu !

Jeżeli  firma często potrzebuje spotkań na odległość wtedy koszt zakupu TM zwraca się szybko (w porównaniu do rozwiązań opartych na wynajmowaniu usług i oprogramowania) !

Porównanie funkcjonalności TurboMeeting  z innymi rozwiązaniami - LINK


ZASADY FUNKCJONOWANIA

Własny serwer TM umożliwia przeprowadzanie kilku niezależnych konferencji jednocześnie !


SPOTKANIE - SEMINARIUM - KONFERENCJA

PROWADZĄCY
Osoba prowadząca spotkanie ustala termin i listę uczestników
- lista uczestników może być otwarta, wtedy rozsyłane są dane dostępowe do serwera
- Osoba prowadząca spotkanie lub PREZENTER może być w dowolnie wybranym miejscu, bez konieczności prowadzenia spotkania z biura. Podobnie uczestnicy spotkania. Rola prezentera może być chwilowo przekazywana dowolnemu uczestnikowi
- Serwer TURBOMEETING może sam rozsyłać przypomnienia o spotkaniu !

UCZESTNICY
W wyznaczonym terminie uczestnicy logują się z własnych komputerów do serwera, potrzebne jest posiadanie w komputerze mikrofonu i głośników. Na komputerze uczestników trzeba zainstalować niewielką aplikację pobieraną z serwera TURBOMEETING, aplikacja ta może być automatycznie kasowana po odbyciu spotkania. Uczestnicy spotkania mogą brać w nim udział z dowolnej lokalizacji: biuro, dom, hotel...
Prowadzący spotkanie prezentuje materiał w postaci np. PPT lub np. wybrany fragment ekranu lub wybrane aplikacje (wybór należy do PREZENTERA).
Możliwe jest (czasowe) przekazywanie funkcji prezentera innym uczestnikom spotkania.

Na komputerach uczestników jest przedstawiany materiał informacyjny, dodatkowo uczestnicy odbierają głos transmitowany od prowadzącego. Inaczej mówiąc na komputerach uczestników wyświetlany jest odpowiedni materiał informacyjny plus słyszalny jest głos prowadzącego.

Komunikacja
Wzajemna komunikacja może się odbywać głosowo - jednostronnie, obustronnie. Dobrym zwyczajem jest też komunikacja tekstowa, dzięki której zainteresowany uczestnik może kierować uwagi i pytania do prowadzącego bez absorbowania uwagi innych uczestników spotkania. Komunikacja tesktowa może być skierowana do indywidualnego uczestnika lub do większej grupy.

PROWADZENIE SPOTKANIA
Rola prezentera może być przekazana w czasie spotkania innym uczestnikom. Prowadzący spotkanie posiada uprawnienia nadrzędne i może sterować organizacją i przebiegiem całości spotkania. W czasie spotkania można zapisywać na dysku przebieg spotkania i rejestrować przedstawiane slajdy i komentarze.

INNE FUNKCJE

Zdalne sterowanie, wsparcie/ zarządzanie komputerem innego użytkownika
W celu np. interwencji IT można poprosić innego użytkownika TURBOMEETING o czasowe przekazanie uprawnień do zdalnego sterowania / zarządzania komputerem. Jest to często wykorzystywane do zadalnej konfiguracji oprogramowania i zdalnej pomocy. Komputer klienta może być automatycznie, zdalnie restartowany w razie potrzeby, po restarcie system TurboMeeting ponownie, samoczynnie nawiązuje połączenie z operatorem zarządzającym komputerem zdalnie.
Uprawnienia do zdalnego zarządzania mogą być udzielone na czas dłuższy, tak aby operator systemu rozproszonego mógł zarządzać komputerami zdalnymi bez konieczności angażowania obsługi lokalnie. Połączenie może być realizowane w trybie szyfrowanym lub bez szyfrowania (zależnie od nastaw).
Przy pomocy jednego serwera TurboMeeting można zarządzać setkami komputerów jednocześnie.
UWAGA
: dostępne są serwery TurboMeeting specjalizowane, przeznaczone tylko do zdalnego zarządzania komputerami.

ZDALNY DOSTĘP - Broszura Techniczna

Przesyłanie plików - on-line

Zdalny dostęp do zasobów własnego komputera z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie bezpieczne - szyfrowane 256 bit.


KONFIGURACJA w Sieci

Serwery TurboMeeting mogą byś umieszczane w różnych konfiguracjach sieciowych:

Za Firewallem      /      W strefie DMZ      /      Na zewnątrz własnej sieci


WYNAJMOWANIE serwerów TM

Można posiadać własny system TURBOMEETING i/lub wynajmować czasowo niektóre, aktualnie nieobciążone "sale konferencyjne". Czas zwrotu inwestycji zależy od intensywności wykorzystywania, w większości przypadków można obliczyć koszty podróży (czas, hotel, bilety, diety) dla danej liczby uczestników i porównać to z kosztami serwerów TURBOMEETING.
Czasami zachodzi potrzeba zorganizowania pilnego spotkania, które wymaga dużego i niedostępnego nakładu czasu - wtedy można również posłużyć się wirtualną salą konferencyjną.
Koszty podróżowania i paliwa raczej nie będą spadać w dającej się przewidzieć przyszłości. Podobnie czas potrzebny na podróż może być zbyt drogim zasobem.
Serwery TurboMeeting są doskonałym rozwiązaniem uzupełniającym i rozszerzającym możliwości komunikacyjne firm.

Opinie i recenzje użytkowników koncowych: LINK


Wróć do spisu treści