Zintegrowany System Testowy HUNTRON - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Zintegrowany System Testowy HUNTRON

Portale Społecznościowe HUNTRON

Zintegrowane systemy testowe - Testy PCB


3 czynniki, które ograniczają skuteczność i niezawodność pomiarów diagnostycznych: wzrok, zręczność użytkownika i ogólnie czynniki rozpraszające.
Wzrok: Elementy obwodu o wysokiej gęstości są trudne do zobaczenia i często wymagają urządzeń powiększających.
Zręczność: Punkty pomiarowe mogą być małe i znajdować się blisko siebie. Dokładne umieszczenie sondy i powtarzalne pomiary mogą być trudne.
Czynniki rozpraszające: Przerwy wykonywane przez telefony, współpracowników, strony i spotkania mogą mieć wpływ na zakończenie procedury testowej.

Podstawowa integracja

Access Prober


 • Obsługa Access Prober za pomocą zdalnego pilota
 • Minimalny czas potrzebny od konceptu do instalacji
 • W tle działa stacja robocza Huntron
 • Użytkownicy mogą skonfigurować własną kontrolę Test Executive
 • Łatwy w konfiguracji i kontroli

Integracja z pozostałymi sprzętami HUNTRON

Access Prober


 • Access Prober zintegrowany ze stacj robocz SDK
 • Całkowicie zintegrowany system testowy z krótkim czasem programowania
 • Pomiary są zintegrowane ze stacją roboczą
 • Najbardziej kompletne rozwiązanie "turn-key"
 • Wymaga sterowników przyrządu dostawcy (DLL)
Niestandardowe integracje

Access Prober


 • Access Prober zintegrowany ze stacj robocz SDK
 • Zaprojektuj swój niestandardowy system testowy przy użyciu sprawdzonej zrobotyzowanej platformy pomiarowej
 • Sprzętowy zestaw SDK do tworzenia niestandardowych aplikacji
 • Dostosuj aplikację do swoich konkretnych potrzeb
 • Pliki DLL i przykładowe aplikacje są dostępne

Technologia Flying Probe - Zautomatyzowane platformy diagnostyczne - Testowanie płytek elektroniki / PCB


Automatyczny skaner do płytek Access Prober zapewnia ekonomiczną, zautomatyzowaną diagnostykę jednopunktową (sondy) gęsto upakowanych zespołów kart obwodu drukowanego do montażu powierzchniowego (CCA) od wczesnych lat 90-tych. Technologia montażu powierzchniowego sprawiła, że obserwacja ciągle zmieniających się zdarzeń stanowi wyzwanie, gdy potrzebne są pomiary ręczne. Stacje pomiarowe Access firmy Huntron otwierają spektrum pomiarowe dla bezdotykowego diagnostycznego sondowania robotycznego. Systemy jedno- lub dwupunktowe zapewniają dokładną automatyzację pomiarów jedno- lub dwupunktowych, zmniejszając w ten sposób ręczne ograniczenia zręczności, gdy zdarzenie musi zostać zarejestrowane. Stacje Access Prober firmy Huntron można skonfigurować do pracy z prawie każdym standardowym przyrządem pomiarowym, takim jak urządzenia śledzące Huntron, multimetry, oscyloskopy, analizatory widma ...
BROSZURY techniczne oprzyrządowania do testowania płytek PCB:

- Remote Control - zdalne sterowanie skanerem płytek (pdf)

- Stacja robocza SDK  (pdf)

- Hardware SDK (pdf)
Funkcja zdalnego sterowania


Opcjonalna funkcja zdalnego sterowania Huntron Workstation umożliwia sterowanie oprogramowaniem z innych programów. Jego głównym celem jest umożliwienie innym programom sterowania produktami sprzętowymi Huntron za pośrednictwem stacji roboczej Huntron oraz sterowania innym oprogramowaniem lub instrumentami. Testy są tworzone i weryfikowane w stacji roboczej, a następnie „kontrolowane” przez inne programy.
Inne funkcje obejmują kontrolowanie Probera, aby sonda dotknela do wprowadzenia ukladu w celu wykonania pomiaru za pomocą innego testera, przechwytywanie obrazu z kamery na wybranym szpilce oraz pobieranie danych skanowania i sygnatury referencyjnej dla wybranej sondy.
Proces dodawania funkcji Huntron Tracker i Prober do innych programów i testerów korzystających ze sterowników wymaga dużego programowania przez klienta. Zdalna kontrola Huntron Workstation ułatwia to, zapewniając większość potrzebnych funkcji przy minimalnym programowaniu.
Zdalne sterowanie jest używane przez programy komunikujące się z biblioteką DLL VB.NET klienta Huntron Client (HuntronClient.dll). Biblioteka DLL udostępnia funkcje wywoływane przez programy do sterowania stacją roboczą Huntron. Biblioteka DLL komunikuje się ze stacją roboczą za pośrednictwem technologii Microsoft Remoting Technologies.

Software do obsługi programu CAD
Zintegrowany system Huntron używa oprogramowania Unisoft do konwersji plików układów PCB na standardowy plik XML w celu zaimportowania do oprogramowania Huntron Workstation.

Wróć do spisu treści